HOTĂRÂRE nr. 476 din 17 mai 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 29 mai 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 54 alin. (2) din Legea nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ----------------
  p. Ministru de interne,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Mihnea Motoc,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Hildegard Carola Puwak
  p. Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Ion Giurescu,
  secretar de stat
  Ministrul turismului,
  Matei-Agathon Dan
  p. Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Vasile Molan,
  secretar de stat
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Razvan Theodorescu
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Georgiu Gingaras
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos


  Anexă

  NORMA 17/05/2001