ORDIN nr. 25 din 22 iunie 2016privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 5 iulie 2016
  Având în vedere prevederile art. 38 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Operatorii de rețea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entitățile organizatorice din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 11 iunie 2008, cu modificările ulterioare.

  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileț

  București, 22 iunie 2016.
  Nr. 25.

  Anexă

  METODOLOGIE
  pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea