ORDIN nr. 2.572 din 13 august 2014
privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei "Ion Bănescu" din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 736 din 9 octombrie 2014  Având în vedere Referatul nr. 3.814 din 15 iulie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a Casei "Ion Bănescu" din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.
  viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Casa "Ion Bănescu" din municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa, se clasează ca monument istoric în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor Istorice CT-II-m-B-21100.
  (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru,
  ministrul culturii,
  Kelemen Hunor
  Bucureşti, 13 august 2014.
  Nr. 2.572.


  Anexa
  Zona de protecţie a Casei "Ion Bănescu" din municipiul Constanţa,
  bd. Tomis nr. 110, judeţul Constanţa
  Coordonate puncte de contur
  ┌─────┬────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Coordonate stereo 70 │
  │crt. │ X Y │
  ├─────┼─────────────────┬──────────────────────────┤
  │ 201 │ 791626.606 │ 304720.953 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 202 │ 791663.118 │ 304753.867 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 203 │ 791651.667 │ 304768.342 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 204 │ 791705.908 │ 304816.156 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 205 │ 791721.286 │ 304799.748 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 206 │ 791737.795 │ 304814.287 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 207 │ 791795.319 │ 304753.957 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 208 │ 791812.667 │ 304768.928 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 209 │ 791825.632 │ 304754.455 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 210 │ 791806.521 │ 304736.641 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 211 │ 791835.890 │ 304705.949 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 212 │ 791825.703 │ 304696.027 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 213 │ 791806.247 │ 304716.749 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 214 │ 791751.152 │ 304668.915 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 215 │ 791778.107 │ 304634.384 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 216 │ 791751.945 │ 304610.574 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 217 │ 791735.277 │ 304631.609 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 218 │ 791728.927 │ 304626.052 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 219 │ 791639.630 │ 304714.953 │
  ├─────┼─────────────────┼──────────────────────────┤
  │ 220 │ 791635.661 │ 304711.381 │
  └─────┴─────────────────┴──────────────────────────┘

  ________