REGISTRUL AGRICOL din 27 decembrie 2019pentru perioada 2020-2024
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.055 bis din 31 decembrie 2019 Notă
  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 985 din 27 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.055 din 31 decembrie 2019.


  Anexa nr. 1


  Partea I Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploatație agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială și entități cu personalitate juridică
  ROMÂNIA
  REGISTRUL AGRICOL
  2020-2024
  Județul ..........
  Localitatea ..........
  Localitatea componentă (satul) ..........
  Cod SIRUTA [ ][ ][ ][ ]
  TIPUL [ ]
  VOLUMUL [ ]
  Date de identificare

  Poziția numărul

  Gospodărie/Exploatație agricolă individuală/Persoană fizică autorizată/Întreprindere individuală/Întreprindere familială
  Strada .......... Nr. ...... Bl. ...... Sc. ..... Etaj .......... Ap. ....... Sector ..........
  Telefon [ ][ ][ ][ ][ ] Adresa de e-mail ..........
  Codul exploatației [ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Tipul exploatației (se bifează căsuța corespunzătoare; se accepta o singură variantă de răspuns):

  a) Gospodărie/Exploatație agricolă individuală

  01

  b) Persoană fizică autorizată/ Întreprindere individuală/ Întreprindere familială

  02

  Nr. unic de identificare ID:RO [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Domiciliul fiscal*1):
  *1) Se completează pentru persoanele cu domiciliul fiscal în alte localități.
  Județul ..........
  Localitatea ..........
  COD SIRUTA [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  Anii

  Semnătura declarantului/Nr. de înregistrare a declarației privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Entități cu personalitate juridică

  Denumire entitate .....................

  Județul .....................

  Localitatea ..................... COD SIRUTA |_|_|_|_|_|_|

  Strada ..................... Nr. ..... Bl. ..... Sc. ..... Etaj ...... Ap. ..... Sector ......

  Telefon |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Adresa de e-mail ....................

  Reprezentantul legal al entității cu personalitate juridică care are teren în proprietate - Numele și prenumele: ............................ - Domiciliul stabil: - Județ ............................ - Localitatea ............................ COD SIRUTA |_|_|_|_|_|_| - Strada ................ nr. ..... bl. ..... sc. ..... etaj ..... ap. ......

  Denumire subdiviziune entitate .................... Sediul:

  - Județ ............................ - Localitatea ............................

  - Strada .............. nr. ..... bl. ...... sc. ...... etaj ..... ap. ......

  Codul exploatației |_|_|_|_|_|_| Nr. unic de identificare ID: RO |_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

  Tip exploatație (se bifează căsuța corespunzătoare; se acceptă o singură variantă de răspuns):

  a) regie autonomă

  03

  b) societate/asociație agricolă (Legea nr. 36/1991)

  04

  c) societate comercială cu capital majoritar privat (Legea nr. 31/1990)

  05

  d) societate comercială cu capital majoritar de stat (Legea nr. 31/1990)

  06

  e) institut/ stațiune de cercetare

  07

  f) unitate/ subdiviziune administrativ teritorială

  08

  g) alte instituții publice centrale sau locale

  09

  h) unitate cooperatistă

  10

  i) alte tipuri (asociație, fundație, așezământ religios, școală etc.)

  11

  Anii

  Semnătura declarantului/Nr. de înregistrare a declarației privind înregistrarea/modificarea datelor în registrul agricol

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024


  Capitolul I Componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică

  Numele și prenumele membrilor gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică

  Cod rând

  Cod numeric personal

  Legături de rudenie

  Mențiuni

  Denumire

  Cod*2)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  01

  Cap gospodărie/Cap exploatație agricolă fără personalitate juridică

  1

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  10

  11

  12

  13

  14

  *2) Cod legătură de rudenie/afinitate:– 1 = cap de gospodărie– 3 = fiu/fiică;– 5 = neînrudit– 2 = soț/soție;– 4 = alte rude/afini;


  Capitolul II

  a) Terenuri aflate în proprietate

  Categorii de folosință

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Total

  Situate în:

  Total

  Situate în:

  Total

  Situate în:

  Total

  Situate în:

  Total

  Situate în:

  localitatea de domiciliu / sediu

  alte localități

  localitatea de domiciliu / sediu

  alte localități

  localitatea de domiciliu / sediu

  alte localități

  localitatea de domiciliu / sediu

  alte localități

  localitatea de domiciliu / sediu

  alte localități

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  Teren arabil (inclusiv sere și solarii)

  01

  Pășuni naturale

  02

  Fânețe naturale

  03

  Vii, pepiniere viticole și hameiști

  04

  din care: - vii pe rod

  05

  - hameiști (total)

  06

  Livezi de pomi, pepiniere pomicole, arbuști fructiferi

  07

  din care: - livezi pe rod

  08

  Grădini familiale

  09

  (Teren agricol - total cod (01+02+03+ 04+07+09)

  10

  Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră

  11

  din care: păduri

  12

  Drumuri și căi ferate

  13

  Construcții

  14

  Terenuri degradate și neproductive

  15

  Ape și bălți

  16

  Teren neagricol total cod (11+13+14+15+16)

  17

  Suprafața totală - cod (10+17)

  18

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate

  2020

  Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei

  Cod rând

  Suprafața

  Localizarea parcelei/tarla/solă

  Categoria de folosință

  Nr. bloc fizic

  Adresa/ Mențiuni

  Titular drept proprietate

  intravilan

  extravilan

  Nr. topografic al parcelei/ tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici

  C.F. Nr. cadastral sau topografic și nr. de carte funciară, după caz.

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  2021

  Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei

  Cod rând

  Suprafața

  Localizarea parcelei/tarla/solă

  Categoria de folosință

  Nr. bloc fizic

  Adresa/ Mențiuni

  Titular drept proprietate

  intravilan

  extravilan

  Nr. topografic al parcelei/ tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici

  C.F. Nr. cadastral sau topografic și nr. de carte funciară, după caz.

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  2022

  Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei

  Cod rând

  Suprafața

  Localizarea parcelei/tarla/solă

  Categoria de folosință

  Nr. bloc fizic

  Adresa/ Mențiuni

  Titular drept proprietate

  intravilan

  extravilan

  Nr. topografic al parcelei/ tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici

  C.F. Nr. cadastral sau topografic și nr. de carte funciară, după caz.

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  2023

  Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei

  Cod rând

  Suprafața

  Localizarea parcelei/tarla/solă

  Categoria de folosință

  Nr. bloc fizic

  Adresa/ Mențiuni

  Titular drept proprietate

  intravilan

  extravilan

  Nr. topografic al parcelei/ tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici

  C.F. Nr. cadastral sau topografic și nr. de carte funciară, după caz.

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  2024

  Denumirea parcelei/ tarlalei/ solei

  Cod rând

  Suprafața

  Localizarea parcelei/tarla/solă

  Categoria de folosință

  Nr. bloc fizic

  Adresa/ Mențiuni

  Titular drept proprietate

  intravilan

  extravilan

  Nr. topografic al parcelei/ tarlalei/ solei sau denumirea locului, potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel cum este cunoscută de localnici

  C.F. Nr. cadastral sau topografic și nr. de carte funciară, după caz.

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8


  Capitolul III Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității

  Specificare

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  ha

  ari

  ha

  ari

  Ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Suprafața agricolă în proprietate = Capitolul II, litera a) Terenuri aflate în proprietate, cod 10, coloanele 2,5,8,11,14.

  01

  Suprafața agricolă primită (cod 03+ ... +08)

  02

  a) în arendă

  03

  b) în parte

  04

  c) cu titlu gratuit

  05

  d) în concesiune

  06

  e) în asociere

  07

  f) sub alte forme

  08

  Suprafața agricolă dată (cod 10+... + 15)

  09

  a) în arendă

  10

  b) în parte

  11

  c) cu titlu gratuit

  12

  d) în concesiune

  13

  e) în asociere

  14

  f) sub alte forme

  15

  din rândul 09 - la unități cu personalitate juridică

  16

  Suprafața agricolă utilizată cod (01+02-09)

  17


  Capitolul IV

  a) Suprafața arabilă situată pe raza localității - culturi în câmp

  Cultura

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Cereale pentru boabe - total (exclusiv sămânța) cod (02+...+19)

  01

  Grâu comun de toamnă

  02

  Grâu comun de primăvară

  03

  Grâu dur de toamnă

  04

  Grâu dur de primăvară

  05

  Secară de toamnă

  06

  Secară de primăvară

  07

  Orz

  08

  Orzoaică de toamnă

  09

  Orzoaică de primăvară

  10

  Ovăz

  11

  Porumb boabe

  12

  Sorg pentru boabe

  13

  Triticale de toamnă

  14

  Triticale de primăvară

  15

  Orez

  16

  Mei

  17

  Hrișcă

  18

  Alte cereale

  19

  Leguminoase boabe - total (exclusiv sămânța) cod (21+...+26)

  20

  Mazăre boabe

  21

  Fasole boabe

  22

  Linte

  23

  Bob

  24

  Lupin

  25

  Alte leguminoase boabe (năut, măzăriche etc.)

  26

  Rădăcinoase - total cod (28+29+30)

  27

  Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânță)

  28

  Sfeclă furajeră (exclusiv sămânță)

  29

  Alte rădăcinoase furajere (morcovi furajeri, napi, etc.) (exclusiv sămânță)

  30

  Cartofi - total (exclusiv sămânță) cod (32+33+34)

  31

  a) timpurii și semitimpurii

  32

  b) de vară

  33

  c) de toamnă

  34

  Plante textile - total (exclusiv sămânța) cod (36+37)

  35

  In pentru fibră

  36

  Cânepă pentru fibră

  37

  Plante oleaginoase - total (exclusiv sămânța) cod (39+...+47)

  38

  Floarea-soarelui

  39

  Rapiță pentru ulei

  40

  Soia boabe

  41

  Muștar

  42

  In pentru ulei

  43

  Mac

  44

  Ricin

  45

  Șofrănel

  46

  Alte plante oleaginoase

  47

  Plante pentru alte industrializări - total (exclusiv sămânța) cod (49+...+53)

  48

  Tutun

  49

  Sorg pentru mături

  50

  Arahide

  51

  Cicoare

  52

  Alte plante pentru alte industrializări

  53

  Plante medicinale, aromatice și condimente - total (exclusiv sămânța) cod (55+...+61)

  54

  Coriandru

  55

  Chimion

  56

  Fenicul

  57

  Levănțică

  58

  Mentă

  59

  Anason

  60

  Alte plante medicinale, aromatice și condimente

  61

  Legume în câmp - total (exclusiv sămânța) cod (63+...+73+75+...92)

  62

  Conopidă și brocoli

  63

  Varză albă

  64

  Gulii și gulioare

  65

  Alte vărzoase (varză roșie, varză de Bruxelles, etc.)

  66

  Țelină frunze

  67

  Praz

  68

  Salată

  69

  Spanac

  70

  Alte legume cultivate pentru frunze

  71

  Tomate total

  72

  Castraveți total

  73

  din care: cornișon

  74

  Ardei total

  75

  Vinete

  76

  Dovleci

  77

  Dovlecei

  78

  Alte legume cultivate pentru fruct

  79

  Morcovi

  80

  Usturoi

  81

  Ceapă

  82

  Sfeclă roșie

  83

  Țelină (rădăcină)

  84

  Alte legume rădăcinoase (albitură, hrean, ridichi de lună, ridichi negre, etc.)

  85

  Mazăre păstăi

  86

  Fasole păstăi

  87

  Alte legume păstăi

  88

  Porumb zaharat

  89

  Ciuperci cultivate

  90

  Pepeni verzi

  91

  Pepeni galbeni

  92

  Plante de nutreț-total (exclusiv sămânța) cod (94+...+98+174)

  93

  Porumb verde furajer

  94

  Alte plante anuale pentru fân și masă verde

  95

  Trifoi și amestec de plante furajere

  96

  Lucernă

  97

  Alte plante furajere perene

  98

  Culturi energetice - total cod (100+...+104)

  99

  Salcie energetică

  100

  Plop energetic

  101

  Miscanthus giganteus (iarba elefantului)

  102

  Cynara cardunculus (anghinare)

  103

  Alte culturi energetice

  104

  Plante pentru producerea de semințe și seminceri, loturi semincere pentru comercializare -total cod (106+123+127+131+132+135+142+145+150+165)

  105

  a) Cereale pentru sămânță -total cod (107+...+122)

  106

  Grâu comun de toamnă

  107

  Grâu comun de primăvară

  108

  Grâu dur de toamnă

  109

  Grâu dur de primăvară

  110

  Secară de toamnă

  111

  Secară de primăvară

  112

  Orz

  113

  Orzoaică de toamnă

  114

  Orzoaică de primăvară

  115

  Ovăz

  116

  Porumb boabe

  117

  Sorg pentru boabe

  118

  Triticale de toamnă

  119

  Triticale de primăvară

  120

  Orez

  121

  Alte cereale pentru sămânță (mei, hrișcă, etc.)

  122

  b) Leguminoase boabe pentru sămânță - total cod (124+125+126)

  123

  Mazăre boabe

  124

  Fasole boabe

  125

  Alte leguminoase boabe pentru sămânță (linte, bob, lupin, etc.)

  126

  c) Rădăcinoase pentru sămânță - total cod (128+129+130)

  127

  Sfeclă de zahăr

  128

  Sfeclă furajeră

  129

  Alte rădăcinoase furajere pentru sămânță

  130

  d) Cartofi pentru sămânță

  131

  e) Plante textile pentru sămânță - total cod (133+134)

  132

  In pentru fibră

  133

  Cânepă pentru fibră

  134

  f) Plante oleaginoase pentru sămânță - total cod (136+...+141)

  135

  Floarea-soarelui

  136

  Rapiță pentru ulei

  137

  Soia boabe

  138

  Muștar

  139

  In pentru ulei

  140

  Alte plante oleaginoase pentru sămânță

  141

  g) Plante pentru alte industrializări pentru sămânță - total cod (143+144)

  142

  Tutun

  143

  Sorg pentru mături

  144

  h) Plante medicinale, aromatice și condimente pentru sămânță - total cod (146+147+148+149)

  145

  Coriandru

  146

  Chimion

  147

  Fenicul

  148

  Alte plante medicinale, aromatice și condimente pentru sămânță

  149

  i) Culturi horticole pentru sămânță -total cod (151+...+164)

  150

  Tomate

  151

  Ceapă sămânță

  152

  Arpagic

  153

  Usturoi

  154

  Varză

  155

  Ardei

  156

  Castraveți

  157

  Rădăcinoase

  158

  Mazăre păstăi

  159

  Fasole păstăi

  160

  Pepeni verzi

  161

  Pepeni galbeni

  162

  Alte semințe horticole

  163

  Seminceri legumicoli (plante mamă)

  164

  j) Plante de nutreț pentru sămânță -total cod (166+167+168)

  165

  Leguminoase perene

  166

  Graminee perene

  167

  Anuale și bianuale

  168

  Căpșunerii

  169

  Flori, plante ornamentale și dendrologice în câmp

  170

  Răsadnițe

  171

  Suprafața construită a serelor

  172

  Suprafața construită a solariilor

  173

  Pajiști temporare artificiale (însămânțate pe teren arabil pentru mai puțin de 5 ani)

  174

  Câmpuri experimentale

  175

  Alte culturi în teren arabil

  176

  Total suprafață arabilă cultivată cod (01+20+27+31+35+38+48+54+62+93+99+105+169+170+171+172 +173+175+176)

  177

  Teren necultivat d.c:

  178

  - teren necultivat în sere și solarii

  179

  Ogoare

  180

  Total teren arabil cod (177+178+180)

  181

  a1) Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității

  Cultura

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Culturi succesive în câmp cod (02+...+09)

  01

  - porumb boabe

  02

  - porumb verde furajer

  03

  - tomate

  04

  - varză alba

  05

  - castraveți

  06

  - fasole verde

  07

  - alte plante anuale pentru fân și masă verde

  08

  - alte culturi succesive

  09

  Culturi intercalate - total Cod (11+12+16+...+22)

  10

  Fasole boabe

  11

  Cartofi total cod (13+14+15)

  12

  a) - timpurii și semitimpurii

  13

  b) - de vară

  14

  c) - de toamnă

  15

  Căpșuni

  16

  Pepeni verzi

  17

  Pepeni galbeni

  18

  Dovleci furajeri

  19

  Lucernă

  20

  Trifoi

  21

  Alte culturi intercalate

  22

  Culturi modificate genetic cod (24+25)

  23

  Porumb

  24

  Alte culturi modificate genetic

  25

  b1) Suprafața cultivată în sere pe raza localității

  - metri pătrați -

  Cultura

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Legume în sere - total exclusiv sămânță cod (02+03+...+09+11+...+16)

  01

  Varză albă

  02

  Varză roșie

  03

  Gulii și gulioare

  04

  Alte vărzoase

  05

  Salată verde

  06

  Spanac

  07

  Tomate

  08

  Castraveți

  09

  din care: cornichon

  10

  Ardei

  11

  Vinete

  12

  Ridichi de lună

  13

  Dovlecei

  14

  Alte legume

  15

  Ciuperci - în sere

  16

  Alte culturi în sere cod (18+...+22)

  17

  Căpșuni

  18

  Plante medicinale și aromatice

  19

  Flori, plante ornamentale și dendrologice

  20

  Răsaduri

  21

  Arbuști fructiferi

  22

  Suprafața utilizată în sere cod (01+17)

  23

  b2) Suprafața cultivată în solarii și alte spații protejate*1) pe raza localității
  *1) alte spații protejate decât serele și solariile

  - metri pătrați -

  Cultura

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Legume în solarii - total exclusiv sămânță cod (02+03+...+09+11+...+16)

  01

  Varză albă

  02

  Varză roșie

  03

  Gulii și gulioare

  04

  Alte vărzoase

  05

  Salată verde

  06

  Spanac

  07

  Tomate

  08

  Castraveți

  09

  din care: cornișon

  10

  Ardei

  11

  Vinete

  12

  Ridichi de lună

  13

  Dovlecei

  14

  Alte legume

  15

  Ciuperci - în solarii

  16

  Alte culturi în solarii cod (18+...+22)

  17

  Căpșuni

  18

  Plante medicinale și aromatice

  19

  Flori, plante ornamentale și dendrologice

  20

  Răsaduri

  21

  Arbuști fructiferi

  22

  Suprafața utilizată în solarii cod (01+17)

  23

  Ciuperci - în alte spații protejate*1)

  24

  c) Suprafața cultivată în grădinile familiale pe raza localității

  - metri pătrați -

  Cultura

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Legume în grădini familiale -total (exclusiv sămânță) cod (02+03+...+06+08+...+23)

  01

  Varză albă

  02

  Salată verde

  03

  Spanac

  04

  Tomate

  05

  Castraveți

  06

  din care: cornișon

  07

  Ardei

  08

  Vinete

  09

  Dovleci

  10

  Dovlecei

  11

  Morcovi

  12

  Țelină (rădăcină)

  13

  Usturoi

  14

  Ceapă

  15

  Sfeclă roșie

  16

  Ridichi de lună

  17

  Alte legume rădăcinoase (hrean, ridichi negre, pătrunjel, păstârnac etc.)

  18

  Legume pentru frunze (pătrunjel, mărar, leuștean etc.)

  19

  Mazăre păstăi

  20

  Fasole păstăi

  21

  Porumb zaharat

  22

  Alte legume

  23

  Căpșuni

  24

  Plante medicinale și aromatice

  25

  Flori, plante ornamentale și dendrologice

  26

  Cartofi total cod (28+29+30)

  27

  a) - timpurii și semitimpurii

  28

  b) - de vară

  29

  c) - de toamnă

  30


  Capitolul V

  a) Numărul pomilor răzleți pe raza localității

  - bucăți -

  Specificare

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Pomi pe rod

  Pomi tineri

  Pomi pe rod

  Pomi tineri

  Pomi pe rod

  Pomi tineri

  Pomi pe rod

  Pomi tineri

  Pomi pe rod

  Pomi tineri

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Pomi fructiferi- total cod (02+03+...+13)

  01

  Meri

  02

  Peri

  03

  Piersici

  04

  Caiși și zarzări

  05

  Cireși

  06

  Vișini

  07

  Pruni

  08

  Nectarini

  09

  Nuci

  10

  Aluni

  11

  Castani

  12

  Alți pomi (gutui, migdali, etc)

  13

  Duzi

  14

  Notă:
  Se vor înregistra și pomii din grădinile familiale

  b) Suprafața plantațiilor pomicole și numărul pomilor pe raza localității

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Suprafața

  Nr. pomi*1)

  Suprafața

  Nr. pomi*1)

  Suprafața

  Nr. pomi*1)

  Suprafața

  Nr. pomi*1)

  Suprafața

  Nr. pomi*1)

  ha

  ari

  buc.

  ha

  ari

  buc.

  ha

  ari

  buc.

  ha

  ari

  buc.

  ha

  ari

  buc.

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Pomi fructiferi- total cod (02+08+13+... ...+22+25+26)

  01

  Meri cod (03+ . . . . . . . . . . +07)

  02

  Jonathan

  03

  Golden Delicios

  04

  Idared

  05

  Starkrimson

  06

  Alte soiuri

  07

  Peri cod (09+ . . . . . . . . . . +12)

  08

  Cure

  09

  Favorita lui Clapp

  10

  Williams

  11

  Alte soiuri

  12

  Piersici

  13

  Caiși și zarzări

  14

  Cireși

  15

  Vișini

  16

  Pruni

  17

  Nectarini

  18

  Nuci

  19

  Aluni

  20

  Castani

  21

  Alți pomi (gutui, migdali etc)

  22

  Pepiniere pomicole

  23

  Suprafețe defrișate

  24

  x

  x

  x

  x

  X

  Livezi tinere

  25

  Livezi în declin

  26

  Teren în pregătire

  27

  x

  x

  x

  x

  X

  *1) pomi pe rod pentru rândurile 02 la 22

  c) Alte plantații pomicole aflate în teren agricol, pe raza localității

  Specificare

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Arbuști fructiferi total cod (02+03)

  01

  - Arbuști fructiferi pe rod

  02

  - Arbuști fructiferi tineri

  03

  Plantații de duzi în masiv

  04

  Alte plantații pomicole aflate în teren agricol*1)

  05

  *1) Plantații de pomi de Crăciun înființate în teren agricol

  d) Vii, pepiniere viticole și hameiști situate pe raza localității

  Specia

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Vii pe rod pentru struguri de vin- total cod (02+...+05)

  01

  Vii nobile pentru vinuri DOC

  02

  Vii nobile pentru vinuri IG

  03

  Vii nobile pentru alte vinuri

  04

  Vii hibride pentru vinuri

  05

  Vii nobile pe rod, pentru struguri de masă

  06

  Plantații de vii tinere

  07

  Pepiniere viticole

  08

  Plantații portaltoi

  09

  Teren în pregătire pentru plantații viticole

  10

  Terenuri cu vii abandonate

  11

  Hameiști pe rod

  12

  Hameiști tineri neintrați pe rod

  13

  Teren în pregătire pentru plantații de hamei

  14


  Capitolul VI Suprafețele efectiv irigate*1) în câmp, situate pe raza localității
  *1) Suprafața efectiv irigată reprezintă suprafața irigată cu cel puțin o udare

  Categorii de teren

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Teren arabil total cod (02+ . . . . . . . . . . +19)

  01

  Grâu

  02

  Secară

  03

  Orz

  04

  Orzoaică

  05

  Porumb boabe

  06

  Orez

  07

  Floarea-soarelui

  08

  Soia boabe

  09

  Sfeclă de zahăr

  10

  Legume în câmp

  11

  Cartofi total

  12

  Porumb verde furajer

  13

  Alte plante anuale pentru fân și masă verde

  14

  Trifoi și amestec de plante furajere

  15

  Lucernă

  16

  Alte furaje perene

  17

  Plante pentru producerea de semințe și seminceri

  18

  Alte culturi în teren arabil

  19

  Pășuni naturale

  20

  Fânețe naturale

  21

  Vii și pepiniere viticole

  22

  Hameiști

  23

  Plantații și pepiniere pomicole

  24

  Arbuști fructiferi

  25

  Total teren agricol cod (01+20+...+25)

  26


  Capitolul VII Animale domestice și/sau animale sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii - Situația la începutul semestrului*)
  *) unitatea de măsură: capete - pentru rândurile 01-77; nr. de familii - rândul 78; tone - pentru rândurile 79-121; excepție fac rândurile: 82; 88; 94; 100; 106; 112; 118; unde se înregistrează alevini în milioane bucați.

  Specie/categorie de animale

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Sem. I

  Sem. II

  Sem. I

  Sem. II

  Sem. I

  Sem. II

  Sem. I

  Sem. II

  Sem. I

  Sem. II

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Bovine-total cod (02+08+13+26)

  01

  Bovine sub 1 an-total cod (03+05)

  02

  - Bovine femele sub 1 an

  03

  din care: sub 6 luni

  04

  - Bovine masculi sub 1 an

  05

  din care: sub 6 luni

  06

  Din 02: Viței pentru sacrificare

  07

  Bovine de 1-2 ani - total cod (09+12)

  08

  - Bovine femele de 1-2 ani cod (10+11)

  09

  - pentru sacrificare

  10

  - altele

  11

  - Bovine masculi de 1-2 ani

  12

  Bovine de 2 ani și peste-total cod (14+19)

  13

  - Bovine masculi de 2 ani și peste cod (15+17+18)

  14

  - pentru reproducție

  15

  din care: Tauri reproducători autorizați

  16

  - reformați (pentru sacrificare)

  17

  - pentru muncă

  18

  - Femele de 2 ani și peste cod (20+23)

  19

  - Juninci - cod (21+22)

  20

  - pentru sacrificare

  21

  - altele

  22

  - Vaci cod (24+25)

  23

  - vaci pentru lapte

  24

  - vaci reformate (pentru sacrificare)

  25

  - Bubaline (27+28+29)

  26

  - Bivolițe pentru reproducție

  27

  - Bivoli autorizați pentru reproducție

  28

  - Alte bubaline

  29

  Ovine - total cod (31+...+35)

  30

  - oi-femele pentru reproducție

  31

  - mioare montate

  32

  - tineret sub 1 an

  33

  - oi-alte categorii

  34

  - berbeci pentru reproducție autorizați

  35

  Caprine-total cod (37+...+40)

  36

  - capre

  37

  - țapi

  38

  - tineret montat

  39

  - alte caprine

  40

  Porcine-total cod (42+43+45+49)

  41

  Purcei sub 20 kg

  42

  Porcine între 20-50 kg

  43

  din care: tineret de crescătorii (2-4 luni)

  44

  Porcine pentru îngrășat-total cod (46+47+48)

  45

  - cu greutate de 50-80 kg

  46

  - cu greutate de 81-110 kg

  47

  - cu greutate de peste 110 kg

  48

  Porcine pentru reproducție de peste 50 kg-total (50+51+53)

  49

  - vieri de reproducție autorizați

  50

  - scroafe montate

  51

  din care scroafe la prima montă

  52

  - scroafe nemontate

  53

  din care scrofițe

  54

  din acestea: tineret femel de prăsilă (6-9 luni)

  55

  Cabaline-total din care:

  56

  - cabaline de muncă peste 3 ani

  57

  - armăsari pentru reproducție autorizați

  58

  Măgari

  59

  Catâri

  60

  Iepuri total din care:

  61

  - iepuri femele pentru reproducție

  62

  Animale de blană-total cod (64+...+67)

  63

  - vulpi

  64

  - nurci

  65

  - nutrii

  66

  - Alte animale de blană

  67

  Păsări total cod (69+...+74)

  68

  - galinacee

  69

  - curci

  70

  - rațe

  71

  - gâște

  72

  - struți

  73

  - alte păsări

  74

  Din cod 68 (păsări total) - total păsări adulte ouătoare

  75

  din care: găini ouătoare

  76

  Alte animale domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol

  77

  Familii de albine

  78

  Pești- total cod(80+86+92+98+104+110+116)

  79

  Ciprinide- total cod (81+...+85)

  80

  - reproducători

  81

  - alevini

  82

  - puiet vară 1

  83

  - puiet vară 2

  84

  - pește consum

  85

  Salmonide- total cod (87+...+91)

  86

  - reproducători

  87

  - alevini

  88

  - puiet vară 1

  89

  - puiet vară 2

  90

  - pește consum

  91

  Sturioni- total cod (93+...+97)

  92

  - reproducători

  93

  - alevini

  94

  - puiet vară 1

  95

  - puiet vară 2

  96

  - pește consum

  97

  Esocide- total cod (99+...+103)

  98

  - reproducători

  99

  - alevini

  100

  - puiet vară 1

  101

  - puiet vară 2

  102

  - pește consum

  103

  Percide- total cod (105+...+109)

  104

  - reproducători

  105

  - alevini

  106

  - puiet vară 1

  107

  - puiet vară 2

  108

  - pește consum

  109

  Siluride- total cod (111+...+115)

  110

  - reproducători

  111

  - alevini

  112

  - puiet vară 1

  113

  - puiet vară 2

  114

  - pește consum

  115

  Alti pești- total cod (117+...+121)

  116

  - reproducători

  117

  - alevini

  118

  - puiet vara 1

  119

  - puiet vara 2

  120

  - pește consum

  121


  Capitolul VIII Evoluția efectivelor de animale, în cursul anului, aflate în proprietate*)
  *) unitatea de măsură: capete - pentru rândurile 01-79; nr. de familii - pentru rândurile 72-79; tone - pentru rândurile 80-85.

  Specia/categoria de animale

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  Sem. I

  Sem. II

  Sem. I

  Sem. II

  Sem. I

  Sem. II

  Sem. I

  Sem. II

  Sem. I

  Sem. II

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  Bovine total existente la începutul semestrului

  01

  Viței obținuți

  02

  Cumpărări

  03

  Alte intrări

  04

  Vânzări

  05

  Tăieri

  06

  Animale moarte

  07

  Alte ieșiri

  08

  Bovine total existente la sfârșitul semestrului cod (01+02+03+04-05-06-07-08)

  09

  din cod 01: Vaci și bivolițe existente la începutul semestrului

  10

  Cumpărări

  11

  Alte intrări

  12

  Vânzări

  13

  Tăieri

  14

  Animale moarte

  15

  Alte ieșiri

  16

  Vaci și bivolițe existente la sfârșitul semestrului cod (10+11+12-13-14-15-16)

  17

  Ovine existente la începutul semestrului

  18

  Miei obținuți

  19

  Cumpărări

  20

  Alte intrări

  21

  Vânzări

  22

  Tăieri

  23

  Animale moarte

  24

  Alte ieșiri

  25

  Ovine existente la sfârșitul semestrului cod (18+19+20+21-22-23-24-25)

  26

  Caprine existente la începutul semestrului

  27

  Iezi obținuți

  28

  Cumpărări

  29

  Alte intrări

  30

  Vânzări

  31

  Tăieri

  32

  Animale moarte

  33

  Alte ieșiri

  34

  Caprine existente la sfârșitul semestrului cod (27+28+29+30-31-32-33-34)

  35

  Porcine existente la începutul semestrului

  36

  Purcei obținuți

  37

  Cumpărări

  38

  Alte intrări

  39

  Vânzări

  40

  Tăieri

  41

  Animale moarte

  42

  Alte ieșiri

  43

  Porcine existente la sfârșitul semestrului cod (36+37+38+39-40-41-42-43)

  44

  Cabaline existente la începutul semestrului

  45

  Mânji obținuți

  46

  Cumpărări

  47

  Alte intrări

  48

  Vânzări

  49

  Tăieri

  50

  Animale moarte

  51

  Alte ieșiri

  52

  Cabaline existente la sfârșitul semestrului cod (45+46+47+48-49-50-51-52)

  53

  Păsări existente la începutul semestrului

  54

  Pui obținuți

  55

  Cumpărări

  56

  Alte intrări

  57

  Vânzări

  58

  Tăieri

  59

  Păsări moarte

  60

  Alte ieșiri

  61

  Păsări existente la sfârșitul semestrului cod (54+55+56+57-58-59-60-61)

  62

  Alte animale domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol existente la începutul semestrului

  63

  Alte animale obținute

  64

  Cumpărări

  65

  Alte intrări

  66

  Vânzări

  67

  Tăieri

  68

  Animale moarte

  69

  Alte ieșiri

  70

  Alte animale domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol, existente la sfârșitul semestrului cod (63+64+65+66-67-68-69-70)

  71

  Familii de albine existente la începutul semestrului

  72

  Familii noi de albine obținute

  73

  Cumpărări

  74

  Alte intrări

  75

  Vânzări

  76

  Familii de albine moarte

  77

  Alte ieșiri

  78

  Familii de albine existente la sfârșitul semestrului (cod 72+73+74+75-76-77-78)

  79

  Pești - existenți la începutul semestrului

  80

  Puiet obținut

  81

  Cumpărări

  82

  Vânzări

  83

  Pierderi material biologic

  84

  Pești - existenți la începutul semestrului (cod 81+82-83-84)

  85


  Capitolul IX Utilaje, instalații pentru agricultură, mijloace de transport cu tracțiune animală și mecanică existente la începutul anului

  - bucăți -

  Denumire

  Cod rând

  2020

  2021

  2022

  2023

  2024

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Tractoare până la 45 CP

  01

  Tractoare între 46-65 CP

  02

  Tractoare între 66-100 CP

  03

  Tractoare între 101-140 CP

  04

  Tractoare între 141-200 CP

  05

  Tractoare între 201-280 CP

  06

  Tractoare peste 280 CP

  07

  Motocultoare

  08

  Motocositoare

  09

  Pluguri pentru tractor cu două trupițe

  10

  Pluguri pentru tractor cu trei trupițe

  11

  Pluguri pentru tractor cu mai mult de trei trupițe

  12

  Pluguri cu tracțiune animală

  13

  Cultivatoare

  14

  Grape cu tracțiune mecanică (toate tipurile)

  15

  Grape cu tracțiune animală

  16

  Combinatoare

  17

  Semănători cu tracțiune mecanică pentru păioase - simple

  18

  Semănători cu tracțiune mecanică pentru păioase - multifuncționale

  19

  Semănători cu tracțiune mecanică pentru păioase - semănat în teren nelucrat

  20

  Semănători cu tracțiune mecanică pentru prășitoare - simple

  21

  Semănători cu tracțiune mecanică pentru prășitoare - multifuncționale

  22

  Semănători cu tracțiune mecanică pentru prășitoare- semănat în teren nelucrat

  23

  Semănători cu tracțiune animală

  24

  Mașini pentru plantat cartofi

  25

  Mașini pentru plantat răsaduri

  26

  Mașini pentru împrăștiat îngrășăminte chimice

  27

  Mașini pentru împrăștiat îngrășăminte organice

  28

  Mașini de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică - purtate

  29

  Mașini de stropit și prăfuit cu tracțiune mecanică - tractate

  30

  Mașini pentru erbicidat

  31

  Combine autopropulsate pentru recoltat cereale păioase

  32

  Combine autopropulsate pentru recoltat porumb

  33

  Combine autopropulsate pentru recoltat furaje

  34

  Batoze pentru cereale păioase

  35

  Combine pentru recoltat sfeclă de zahăr

  36

  Dislocatoare pentru sfeclă de zahăr

  37

  Mașini de decoletat sfeclă de zahăr

  38

  Combine și mașini pentru recoltat cartofi

  39

  Cositori cu tracțiune mecanică

  40
  <