ORDIN nr. 86 din 27 noiembrie 2013
privind modificarea art. 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 753 din 4 decembrie 2013  Având în vedere prevederile art. 22 alin. (2) lit. d), art. 75 alin. (1) lit. c) şi d), art. 79 alin. (3) şi alin. (4) lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi prevederile art. 10 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi art. 9 alin. (1) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
  preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

  Articolul I

  Articolul 5 din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 378 din 26 iunie 2013, se modifică după cum urmează:
  "Art. 5. - (1) Consumatorii casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte.
  (2) Pentru energia electrică consumată în perioada pentru care beneficiază de ajutor pentru încălzirea cu energie electrică a locuinţei în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobată prin Legea nr. 92/2012, cu modificările şi completările ulterioare, consumatorilor casnici care au optat pentru tariful social şi care beneficiază de acest ajutor li se va aplica tariful CR - de tip monom cu rezervare.
  (3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) consumatorii casnici care solicită în scris furnizorilor de ultimă instanţă menţinerea tarifului social şi pentru perioada în care primesc ajutor pentru încălzirea cu energie electrică a locuinţei.
  (4) Furnizorii de ultimă instanţă vor informa în scris consumatorii casnici menţionaţi la alin. (2) cu privire la:
  a) aplicarea tarifului CR pe perioada acordării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică a locuinţei;
  b) posibilitatea de a opta pentru menţinerea tarifului social şi pe perioada acordării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică a locuinţei, pe baza unei solicitări scrise transmise furnizorului în maximum 5 zile de la primirea informării acestuia."


  Articolul II

  Furnizorii de ultimă instanţă vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul III

  Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  de Reglementare în Domeniul Energiei,
  Niculae Havrileţ
  Bucureşti, 27 noiembrie 2013.
  Nr. 86.
  ------