HOTĂRÂRE nr. 25 din 16 iunie 2015pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 17 iunie 2015
  În temeiul art. 67 din Constituția României, republicată,
  Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, privind modificarea Legii partidelor politice și a Legii privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 15 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:– la capitolul I "Componența Comisiei", punctul 15, domnul senator Viorel Chiriac, aparținând Grupului parlamentar al PSD, este desemnat în calitatea de membru în locul domnului senator Neagu Mihai.

  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și de Senat în ședința comună din 16 iunie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALERIU-ȘTEFAN ZGONEA
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IOAN CHELARU

  București, 16 iunie 2015.
  Nr. 25.
  -----