ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 29 aprilie 1999privind asigurarea unor facilități furnizorilor de îngrășăminte chimice și de uz fitosanitar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 30 aprilie 1999
  În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituția României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanța de urgență:

  Articolul 1
  (1) Livrările de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar din producția interna către producătorii agricoli în anul 1999 se fac pe bază de contracte, cu plata la recoltarea produselor agricole.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, producători agricoli sunt: producătorii agricoli individuali, stațiunile și institutele de cercetare și producție agricolă, asociațiile constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultura, arendașii, societățile comerciale cu capital privat ori cu capital majoritar sau integral de stat.(3) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, furnizori de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar sunt producători sau distribuitori care sunt agenți economici autorizați pentru producerea și/sau comercializarea acestora.


  Articolul 2
  (1) Deductibilitatea taxei pe valoarea adăugată aferentă cumpărărilor de bunuri, la furnizorii de îngrășăminte chimice și produse de uz fitosanitar, se exercită în momentul colectării taxei pe valoarea adăugată.(2) Taxa pe valoarea adăugată colectata la furnizori și deductibilă la beneficiarii producători agricoli se stabilește la data scadentei plății prevăzute în contractele încheiate cu producătorii agricoli, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 1999.


  Articolul 3

  În termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Ministerul Industriei și Comerțului, Ministerul Agriculturii și Alimentației și Ministerul Finanțelor vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.

  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și alimentației,
  Ioan Avram Muresan
  Ministrul industriei și comerțului,
  Radu Berceanu
  Ministrul finanțelor,
  Decebal Traian Remes

  -----------