RAPORT nr. 33.741 din 30 decembrie 2020privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ciocan Neculai, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 23 februarie 2021
  - extras -

  În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) și ale art. 44 alin. (1), (4) și (6) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în perioada 28.10.2020-29.12.2020 s-a desfășurat misiunea de control referitoare la verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale înregistrate de candidatul independent Ciocan Neculai, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020.
  Constatări:
  Ca urmare a verificărilor efectuate asupra documentelor puse la dispoziția echipei de control s-a constatat că pentru campania electorală aferentă alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020:– contribuțiile electorale au fost în cuantum de 530,00 lei, reprezentând contribuții ale candidatului independent;– cheltuielile electorale au fost în cuantum de 527,82 lei.
  Nu a fost solicitată rambursarea cheltuielilor electorale.
  Nu au fost constatate abateri contravenționale.

  București, 30 decembrie 2020.
  Nr. 33.741.
  -----