ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 165 din 13 octombrie 2000
pentru completarea art. 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 514 din 19 octombrie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  După alineatul (7) al articolului 5 din Legea nr. 68/1992 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 16 iulie 1992, cu modificările ulterioare, se introduce alineatul (8) cu următorul cuprins:
  "(8) Organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot opta să depună, prin derogare de la prevederile alin. (3), (6) şi (7), aceeaşi lista de candidaţi pentru Camera Deputaţilor în mai multe circumscripţii electorale."
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  -----------------
  Ministru delegat pe lângă
  primul-ministru pentru
  minorităţi naţionale,
  Peter Eckstein Kovacs
  Ministrul funcţiei publice,
  Vlad Rosca
  ----------------