HOTĂRÂRE nr. 211 din 12 aprilie 2018privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, județul Constanța
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 9 alin. (1) și art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea imobilului 3282, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, județul Constanța, precum și declararea acestuia din bun de interes public național în bun de interes public local.


  Articolul 2

  După preluare, imobilul transmis potrivit art. 1 se va utiliza pentru construcția de locuințe sociale prin programe de incluziune și programe cu fonduri europene, în termen de 10 ani de la preluarea imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanța nr. 172/2016.


  Articolul 3

  În cazul în care nu se respectă destinația imobilului și termenul prevăzute la art. 2, acesta revine în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.


  Articolul 4

  Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 5

  Ministerul Apărării Naționale își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ-valorică și va opera, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naționale,
  Mircea Dușa,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 12 aprilie 2018.
  Nr. 211.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului 3282 care se transmite din domeniul public al statului
  și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Constanța, județul Constanța,
  și se declară din bun de interes public național în bun de interes public local


  Nr. MFP

  Codul de clasificare

  Denumirea bunului

  Adresa

  Valoarea
  de inventar
  (în lei)

  Elementele-cadru
  de descriere tehnică/
  Carte funciară/
  Nr. cadastrale

  Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

  Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

  107088

  8.19.01

  Imobil 3282

  Județul Constanța, municipiul Constanța, zona industrială Palas

  4.707.128,97

  1. Construcții:
  Pavilionul B:
  - Suprafață construită - 313,60 mp
  - Suprafață desfășurată - 627,20 mp
  - Valoare contabilă - 199.849,60 lei
  2. Amenajări la terenuri:
  - Platforme asfaltate - 2.652 mp
  - Valoarea contabilă - 20.203,92 lei
  3. Suprafața terenului - 5,0191 ha
  Valoare contabilă teren - 4.487.075,45 lei
  Total valoare contabilă imobil - 4.707.128,97 lei
  C.F. 227407
  Nr. cad. 227407

  Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naționale
  CUI - 4183229

  Municipiul Constanța
  CUI - 4785631 - domeniul public

  -----