ORDIN nr. 5.346 din 7 septembrie 2011privind aprobarea Criteriilor generale de admitere în învățământul postliceal
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ȘI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 715 din 11 octombrie 2011
  În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului,
  în temeiul art. 44 alin. (8) din Legea educației naționale nr. 1/2011,
  ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Criteriile generale de admitere în învățământul postliceal, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Direcția generală educație și învățare pe tot parcursul vieții, Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară, Direcția generală învățământ în limbile minorităților, relația cu parlamentul și partenerii sociali, Direcția generală economic, finanțe, resurse umane, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, inspectoratele școlare județene și al municipiului București, precum și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul educației, cercetării,
  tineretului și sportului,
  Daniel Petru Funeriu

  București, 7 septembrie 2011.
  Nr. 5.346.

  Anexă

  CRITERII
  generale de admitere în învățământul postliceal