HOTĂRÂRE nr. 18 din 28 octombrie 2020privind aprobarea Ghidului finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020
EMITENT
 • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1003 din 29 octombrie 2020
  Având în vedere prevederile art. 64-80, precum și ale art. 103 alin. (1) lit. x) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare,
  văzând dispozițiile Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 10/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare,
  luând în considerare prevederile art. 4 lit. c) și e) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor Permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 4/2020,
  ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, precum și ale pct. 96 și 128 din Calendarul acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2020, cu modificările și completările ulterioare,
  având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice,
  observând Decizia Consiliului Național al Audiovizualului nr. 603/2020 privind regulile de desfășurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020,
  în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015, cu modificările și completările ulterioare,
  Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul finanțării campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din data de 6 decembrie 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  Contrasemnează:
  Vicepreședinte,
  Marian Muhuleț
  Vicepreședinte,
  Zsombor Vajda

  București, 28 octombrie 2020.
  Nr. 18.

  ANEXĂ

  GHID
  privind finanțarea campaniei electorale la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților
  din data de 6 decembrie 2020