ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 16 din 20 februarie 2002
pentru reglementarea unor măsuri fiscale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 26 februarie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga art. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 848 din 29 decembrie 2001.


  Articolul 2

  Începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 73/2002 şi până la data de 31 decembrie 2002 se suspenda art. 17 alin. (3) şi art. 19-23 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 8 februarie 2002.


  Articolul 3

  Articolul 62 din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 62. - (1) Contribuabilii au obligaţia sa completeze şi să depună la organul fiscal competent o declaraţie de venit global, precum şi declaraţii speciale, până la data de 30 aprilie a anului următor celui de realizare a venitului.
  (2) Declaraţiile speciale se completează pentru fiecare categorie de venit şi pe fiecare loc de realizare a acestuia.
  (3) Organul fiscal competent prevăzut la alin. (1) se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.
  (4) Contribuabilii care realizează venituri dintr-o singura sursa, sub forma de salarii, la funcţia de baza, pe întregul an fiscal, pentru care angajatorul a efectuat operaţiunile prevăzute la art. 27, nu au obligaţia să depună declaraţiile de venit global. De asemenea, contribuabilii care realizează venituri a căror impunere este finala nu au obligaţia să depună declaraţia specială pentru aceste venituri."


  Articolul 4

  Alineatul (2) al articolului 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "(2) În vederea executării amenzii organele prevăzute la alin. (1) vor comunică din oficiu organelor de specialitate, conform prevederilor legale privind executarea creanţelor bugetare, în a căror rază teritorială domiciliază sau îşi are sediul contravenientul, procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, neatacat în termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicării acestuia, ori, după caz, dispozitivul hotărârii judecătoreşti irevocabile prin care s-a soluţionat plângerea."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  ---------------