DECRET nr. 93 din 7 februarie 1990
privind înfiinţarea Oficiului pentru Administraţia Locală
EMITENT
 • C.F.S.N.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 21 din 8 februarie 1990  Pentru a asigura conducerea generală de către guvern a activităţii organelor locale ale administraţiei în vederea îndeplinirii obiectivelor cuprinse în programul Consiliului Frontului Salvării Naţionale,
  Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:

  Articolul 1

  Pe data prezentului decret se înfiinţează, ca organ central în subordinea guvernului, Oficiul pentru Administraţia Locală, care asigura îndrumarea unitară a activităţii primăriilor şi colaborarea cu organele centrale pentru soluţionarea problemelor specifice din unităţile administrativ-teritoriale.


  Articolul 2

  Atribuţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Oficiului pentru Administraţia Locală se stabilesc prin hotărîre a guvernului.


  Articolul 3

  Badescu Costica se numeşte în funcţia de preşedinte al Oficiului pentru Administraţia Locală, cu grad de ministru de stat.
  PREŞEDINTELE
  CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALE
  ION ILIESCU
  ------------------