HOTĂRÂRE nr. 66 din 4 februarie 1999
privind transmiterea în folosinţă gratuita a unui imobil situat în municipiul Bucureşti
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 8 februarie 1999  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă transmiterea imobilului, identificat conform datelor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în folosinţă gratuita, pe o perioadă de 20 de ani, Asociaţiei Fotbal Club "Steaua" Bucureşti.


  Articolul 2

  (1) Transmiterea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Asociaţia Fotbal Club "Steaua" Bucureşti.
  (2) Protocolul cuprinde şi obligaţiile ce revin Asociaţiei Fotbal Club "Steaua" Bucureşti în legătură cu folosinţă imobilului transmis.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ------------------
  Ministru de stat,
  ministrul apărării naţionale,
  Victor Babiuc
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Crin Antonescu


  Anexa 1
               
    DATELE DE IDENTIFICARE a imobilului aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, care se transmite în folosinţă gratuită Asociaţiei Fotbal Club "Steaua" Bucureşti
    Locul unde este situat imobilulPersoana juridică de la care se transmite imobilulPersoana juridică la care se transmite imobilulCaracteristicile tehnice ale imobilului
    Municipiul Bucureşti, bd Ghencea nr. 45, sectorul 6Ministerul Apărării NaţionaleAsociaţia Fotbal Club "Steaua" Bucureşti1.Stadionul Ghencea, compus din:
      -tribuna oficială
      -tribuna I
      -tribuna a II-a
            -peluza 1
            -peluza 2
            -parcările de la tribuna oficială
            suprafaţa construită = 12.318 m2
            suprafaţa terenului = 37.700 m2
          2.Terenuri de antrenament (nr. 4, 5, 6 şi 7)
            suprafaţa = 33.825 m2
          3.Teren de minifotbal
            suprafaţa = 4.032 m2
          4.Terenul dintre tribuna I şi Fabrica de confecţii, adiacent parcării
            suprafaţa = 34.390 m2
          5.Parcări betonate
            suprafaţa = 9.275 m2
          6.Garaj din tablă ondulată
            suprafaţa construită = 130 m2
          7.Clădirea Centrului de copii şi juniori - parţial
            suprafaţa = 531 m2 (2/3 din clădire)
          8.Baza hipică
            suprafaţa construită = 5.284 m2
            suprafaţa terenului = 75.000 m2
            Suprafaţa construită = 27.538 m2
    TOTAL:       Suprafaţa terenului = 194.222 m2

  ---------------