DECRET nr. 982 din 9 noiembrie 2017privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 13 noiembrie 2017
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  Președintele României d e c r e t e a z ă:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea pentru completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 9 noiembrie 2017.
  Nr. 982.
  -----