ORDIN nr. 128 din 26 februarie 2008
privind anularea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 92/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 3 martie 2008  Având în vedere:
  - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
  - Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,
  ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 92/2008 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, se anulează.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul muncii, familiei
  şi egalităţii de şanse,
  Paul Păcuraru
  Bucureşti, 26 februarie 2008.
  Nr. 128.
  -----