LEGE nr. 146 din 24 iulie 1997 (*actualizată*)
privind taxele judiciare de timbru
(actualizată până la data de 12 decembrie 2008*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ----------------
  *) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 29 iulie 1997. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 12 decembrie 2008, cu modificările şi completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 146 din 24 iulie 1997; ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 1998; LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998; LEGEA nr. 26 din 26 ianuarie 1999; ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999; HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 53 din 19 mai 2000 respinsă de LEGEA nr. 45 din 16 ianuarie 2002; ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001; LEGEA nr. 45 din 16 ianuarie 2002; LEGEA nr. 203 din 19 aprilie 2002; HOTĂRÂREA nr. 1.278 din 13 noiembrie 2002; HOTĂRÂREA nr. 561 din 21 mai 2003; DECIZIA nr. 233 din 5 iunie 2003; HOTĂRÂREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; HOTĂRÂREA nr. 783 din 19 mai 2004; LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004; ORDONANŢA nr. 12 din 21 ianuarie 2005; HOTĂRÂREA nr. 797 din 14 iulie 2005; HOTĂRÂRE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; LEGEA nr. 439 din 27 noiembrie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 51 din 21 aprilie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008.
  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie*) sunt supuse taxelor judiciare de timbru, prevăzute în prezenta lege, şi se taxeaza în mod diferenţiat, după cum obiectul acestora este sau nu evaluabil în bani, cu excepţiile prevăzute de lege.
  ---------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;
  Conform art. 126 din CONSTITUŢIA ROMÂNIEI republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, justiţia se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătorești stabilite de lege.
  Competenţa instanţelor judecătorești şi procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege.
  Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti, potrivit competenţei sale.


  Articolul 2

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  NIVELURILE NIVELURILE
  AJUSTATE APLICABILE
  PENTRU IN ANUL FISCAL
  Extras din norma juridică ANUL 2006 2007
  Taxa, în lei Taxa, în lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 2. - (1) Acţiunile şi cererile
  evaluabile în bani, introduse la
  instanţele judecătoreşti, se
  taxeaza astfel: X X
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  a) până la valoarea - plafon valoric
  de 39,00 lei pentru anul 2006 2 2
  inclusiv
  până la valoarea - plafon valoric
  de 39,00 lei pentru anul 2007
  inclusiv
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  b) între 39,01 lei - plafon valoric 2 lei + 10% 2 lei + 10%
  şi 388,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
  între 39,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
  şi 388,00 lei pentru anul 2007 39 lei 39 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  c) între 388,01 lei - plafon valoric 37 lei + 8% 37 lei + 8%
  şi 3.879,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
  între 388,01 lei - plafon caloric depăşeşte depăşeşte
  şi 3.879,00 lei pentru anul 2007 388 lei 388 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) între 3.879,01 lei - plafon valoric 316 lei + 6% 316 lei + 6%
  şi 19.395,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
  între 3.879,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
  şi 19.395,00 lei pentru anul 2007 3.879 lei 3.879 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  e) între 19.395,01 lei - plafon valoric 1.247 lei + 4% 1.247 lei + 4%
  şi 38.790,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
  între 19.395,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
  şi 38.790,00 lei pentru anul 2007 19.395 lei 19.395 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  f) între 38.790,01 lei - plafon valoric 2.023 lei + 2% 2.023 lei + 2%
  şi 193.948,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
  între 38.790,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
  şi 193.948,00 lei pentru anul 2007 38.790 lei 38.790 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  g) peste 193.948,00 - plafon valoric 5.126 lei + 1% 5.126 lei + 1%
  lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce
  peste 193.948,00 - plafon valoric depăşeşte depăşeşte
  lei pentru anul 2007 193.948 lei 193.948 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------------
  Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  (1^1) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cererilor privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, chiar dacă nu se solicită şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, precum şi cererilor privind constatarea existenţei sau inexistenţei unui drept patrimonial*).
  --------------
  Alin. (1^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.
  (2) În cazul contestaţiei la executarea silită, taxa se calculează la valoarea bunurilor a căror urmărire se contesta sau la valoarea debitului urmărit, când acest debit este mai mic decât valoarea bunurilor urmărite. Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de 194 lei, indiferent de valoarea contestată.
  --------------
  Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  (3) Valoarea la care se calculează taxa de timbru este cea declarata în acţiune sau în cerere. Dacă aceasta valoare este contestată sau apreciată de instanţa ca derizorie, evaluarea se va face potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 28 alin. (2) din prezenta lege.
  --------------
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform alin. (2) al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008, cererile privind declararea nulităţii, anularea, rezoluţiunea sau rezilierea unui act juridic, cererile pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, precum şi cererile în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic, aflate pe rolul instanţelor la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi care au fost timbrate corespunzător la data introducerii lor, se consideră ca fiind legal timbrate. Dispoziţiile speciale în vigoare, care prevăd scutiri de la plata taxei judiciare de timbru pentru acţiunile în realizarea dreptului, sunt şi rămân aplicabile.


  Articolul 3

  Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel:
  a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept nepatrimonial - 19 lei;
  --------------
  Lit. a) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.
  a^1) cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic nepatrimonial - 12 lei;
  --------------
  Lit. a^1) a art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.
  b) cereri care privesc dreptul de folosinţa a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plată anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţa preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani 10 lei.
  --------------
  Lit. b) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREa nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj 19 lei;
  Separat de aceasta taxa, dacă părţile contesta bunurile de împărţit, valoarea acestora sau drepturile ori mărimea drepturilor coproprietarilor în cadrul cererilor de mai sus, taxa judiciară de timbru se datorează de titularul cererii la valoarea contestată;
  --------------
  Lit. c) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  d) cereri de recuzare în materie civilă 4 lei;
  --------------
  Lit. d) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asiguratorii 10 lei;
  --------------
  Lit. e) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare 10 lei;
  --------------
  Lit. f) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  g) contestaţii în anulare 10 lei;
  --------------
  Lit. g) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  h) cereri de revizuire 10 lei;
  --------------
  Lit. h) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  i) acţiuni în granituire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren 19 lei;
  În ipoteza în care se revendica şi o porţiune de teren, se va adauga şi taxa corespunzătoare valorii suprafeţei revendicate;
  --------------
  Lit. i) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituţi 19 lei;
  --------------
  Lit. j) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  k) cereri de strămutare în materie civilă 4 lei;
  --------------
  Lit. k) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  l) cereri pentru investirea cu formula executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţara sau în alte tari şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii 4 lei;
  --------------
  Lit. l) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:
  - cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris 4 lei;
  - cerere cu caracter patrimonial, prin care se solicita şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar nu mai mult de 39 lei;
  --------------
  Lit. m) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen 4 lei;
  --------------
  Lit. n) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  o) cereri pentru încuviinţarea executării silite 10 lei;
  --------------
  Lit. o) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  o^1) cereri pentru emiterea somaţiei de plată 39 lei;
  --------------
  Lit. o^1) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  p) cereri privind instituirea de măsuri asiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 388 lei;
  --------------
  Lit. p) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  r) cereri de asistenţa judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţionala se efectuează gratuit:
  - înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare 39 lei;
  - efectuarea de comisii rogatorii 78 lei;
  --------------
  Lit. r) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  s) cereri de înfiinţare a popririi 10 lei;
  --------------
  Lit. s) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  ş) cereri pentru repunerea pe rol, când suspendarea judecării se datorează părţilor - 50% din taxa judiciară de timbru pentru cererea sau acţiunea a carei judecare a fost suspendată;
  ------------
  Lit. ş) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 752 din 16 septembrie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 20 septembrie 1999.
  t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive sau irevocabile 2 lei;
  --------------
  Lit. t) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte 1 leu/pagina;
  --------------
  Lit. ţ) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  ţ^1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atesta fapte sau situaţii rezultate din evidentele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora 1 leu;
  --------------
  Lit. ţ^1) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  u) notificările şi somatiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare 4 lei;
  --------------
  Lit. u) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate 1 leu;
  --------------
  Lit. v) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducatorilor şi interpreţilor 19 lei.
  --------------
  Lit. x) a art. 3 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.


  Articolul 3^1

  (1) Cererile introduse la instanţele judecătoreşti, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de act autentic de înstrăinare a unor bunuri imobile, se taxează potrivit prevederilor art. 2 alin. (1), la valoarea imobilului.
  ------------
  Alin. (1) al art. 3^1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.
  (2) Dispoziţiile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
  ------------
  Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.
  ------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  *) ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 1998 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 7 august 2002 a fost abrogată de pct. 9 al art. VI din LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 1 august 2006.
  În consecinţă, considerăm inaplicabile dispoziţiile art. 3^1 în privinţa taxării cu taxa de timbru prevăzută în ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 1998.


  Articolul 4

  Cererile pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionarii şi pentru înregistrarea unor persoane juridice se taxeaza după cum urmează:
  a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice 39 lei;
  --------------
  Lit. a) a art. 4 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora 19 lei.
  --------------
  Lit. b) a art. 4 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.


  Articolul 5

  Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxeaza după cum urmează:
  a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de arta, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora 39 lei;
  --------------
  Lit. a) a art. 5 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţa, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului 39 lei.
  --------------
  Lit. b) a art. 5 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.


  Articolul 6

  În materie comercială, se taxeaza următoarele cereri:
  --------------
  Partea introductivă a art. 6 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 11 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998.
  a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale 39 lei;
  --------------
  Lit. a) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic 39 lei;
  --------------
  Lit. b) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  c) acţiuni, cereri şi contestatii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995
  privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi Ordonanţei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului instituţiilor bancare 39 lei.
  --------------
  Lit. c) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996
  (Codul silvic) 19 lei.
  --------------
  Lit. d) a art. 6 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.


  Articolul 7

  Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele:
  a) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 39 lei;
  --------------
  Lit. a) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  b) pentru cererea de divorţ intemeiata pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţara 8 lei;
  --------------
  Lit. b) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reincredintare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui sau, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afară căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei 6 lei.
  --------------
  Lit. c) a art. 7 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.


  Articolul 8

  Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza după cum urmează:
  a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţa dintre birourile notarilor publici 8 lei.
  --------------
  Lit. a) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial 8 lei;
  --------------
  Lit. b) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei 4 lei;
  --------------
  Lit. c) a art. 8 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.


  Articolul 8^1

  (1) Cererile pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea ca sunt definitive şi irevocabile, prin care se stabilesc calitatea de moştenitor, masa succesorală, cotele şi bunurile ce revin fiecărui moştenitor, dacă nu s-a plătit taxa de timbru pentru efectuarea procedurii succesorale notariale, se taxeaza potrivit cap. I pct. 20 din anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998
  privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 122/1998
  , cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin.(1) se taxeaza cu 2 lei.
  --------------
  Alin. (2) al art. 8^1 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  ------------
  Art. 8^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.


  Articolul 8^2

  Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000
  privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxeaza după cum urmează:
      a) cereri pentru soluţionarea conflictelor
         de competenţa între birourile executorilor
         judecătoreşti 8 lei;
      b) plângeri împotriva refuzului executorului
         judecătoresc de a îndeplini un act sau de
         a efectua o executare silită 8 lei;
      c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii
         şi a ştampilei executorului judecătoresc 4 lei.

  --------------
  Art. 8^2 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.


  Articolul 9

  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  NIVELURILE NIVELURILE
  AJUSTATE APLICABILE
  PENTRU IN ANUL FISCAL
  Extras din norma juridică ANUL 2006 2007
  Taxa, în lei Taxa, în lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Art. 9. - (1) Transcrierea sau, după caz,
  intabularea în registrele de publicitate a
  instrainarilor de imobile, pe bază de acte sub
  semnătura privată, şi a ordonanţelor de
  adjudecare se taxeaza în funcţie de valoarea
  declarata de părţi în act, dar nu mai puţin
  decât valoarea terenurilor şi construcţiilor,
  avută în vedere la stabilirea impozitelor,
  astfel. x x
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  a) până la 388,00 lei - plafon valoric 4%, dar nu 4%, dar nu
  inclusiv pentru anul 2006 mai puţin mai puţin
  până la 388,00 lei - plafon valoric de 4 lei de 4 lei
  inclusiv pentru anul 2007
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  b) de la 388,01 lei - plafon valoric 16 lei 16 lei
  la 1.940,00 lei pentru anul 2006 + 3% pentru + 3% pentru
  de la 388,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce
  la 1.940,00 lei pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte
  388 lei 388 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  c) de la 1.940,01 lei - plafon valoric 62 lei 62 lei
  la 3.879,00 lei pentru anul 2006 + 2% pentru + 2% pentru
  de la 1.940,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce
  la 3.879,00 lei pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte
  1.940 lei 1.940 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  d) de la 3.879,01 lei - plafon valoric 101 lei 101 lei
  la 5.784,00 lei pentru anul 2006 + 1,5% pentru + 1,5% pentru
  de la 3.879,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce
  la 5.784,00 lei pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte
  3.879 lei 3.879 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  e) peste 5.784,00 lei - plafon valoric 136 lei 136 lei
  pentru anul 2006 + 1% pentru + 1% pentru
  peste 5.784,00 lei - plafon valoric suma ce suma ce
  pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte
  5.784 lei 5.784 lei
  ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  --------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  (2) Transcrierea, respectiv intabularea dreptului de proprietate asupra activelor imobiliare, definite potrivit legii, vândute de către societăţile comerciale cu capital de stat, precum şi de fostele cooperative agricole de producţie cu ocazia lichidării acestora, se taxeaza cu 0,02% din preţul activului dobândit.
  (3) În cazul actelor autentificate de notarii publici, pentru care s-a perceput taxa de autentificare potrivit legii, nu se mai percepe şi taxa de transcriere sau, după caz, de înscriere în registrele de publicitate.
  (4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul din creanţa garantat, dar nu mai mult de 39 lei;
  --------------
  Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  (5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notari în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie 4 lei;
  --------------
  Alin. (5) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  (6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938
  pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996
  cu modificările şi completările ulterioare altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate 8 lei;
  --------------
  Alin. (6) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  (7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscriptiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară 2 lei;
  --------------
  Alin. (7) al art. 9 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.


  Articolul 10

  Cererile reconventionale, cererile de intervenţie şi de chemare în garanţie se taxeaza după regulile aplicabile cererii sau acţiunii principale.


  Articolul 11

  (1) Cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxeaza cu 50% din:
  - taxa datorată pentru cererea sau acţiunea neevaluabila în bani, soluţionată de prima instanţa;
  - taxa datorată la suma contestată, în cazul cererilor şi acţiunilor evaluabile în bani.
  (2) Se timbrează cu 4 lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti:
  --------------
  Partea introductivă a alin. (2) al art. 11 a fost modificată de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  - încheierea de scoatere în vânzare a bunurilor în acţiunea de partaj;
  - încheierea de suspendare a judecării cauzei;
  - hotărârile de declinare a competentei şi de dezinvestire;
  - hotărârile de anulare a cererii, ca netimbrata sau nesemnata;
  - hotărârile prin care s-a respins cererea, ca prematura, inadmisibila, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat.
  -------------
  Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.


  Articolul 12*)

  Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 8 lei.
  --------------
  Art. 12 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.
  ---------------
  NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ;
  Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 58 din 25 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 28 iunie 2003, s-au abrogat dispoziţiile din Codul de procedură civilă referitoare la posibilitatea de introducere a recursului în anulare în cauzele civile. În consecinţă, art. 12 devine în aceste condiţii inaplicabil.


  Articolul 13

  Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plată taxei judiciare de timbru potrivit legii 8 lei.
  --------------
  Art. 13 a fost modificat de pct. II din anexa la HOTĂRÂREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006.


  Articolul 14

  Când o acţiune are mai multe capete de cerere, cu finalitate diferita, taxa judiciară de timbru se datorează pentru fiecare capăt de cerere în parte, după natura lui, cu excepţia cazurilor în care prin lege se prevede altfel.


  Articolul 15

  Sunt scutite de taxe judiciare de timbru acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac, referitoare la:
  a) încheierea, executarea şi încetarea contractului individual de muncă, orice drepturi ce decurg din raporturi de muncă, stabilirea impozitului pe salarii, drepturile decurgând din executarea contractelor colective de muncă şi cele privind soluţionarea conflictelor colective de muncă, precum şi executarea hotărârilor pronunţate în aceste litigii;
  b) plata muncii membrilor cooperativelor de producţie mestesugareasca, de producţie mixtă agricolă-mestesugareasca, de invalizi şi de prestări de servicii;
  c) obligaţiile legale şi contractuale de întreţinere;
  d) stabilirea şi plata pensiilor, precum şi alte drepturi prevăzute prin sistemele de asigurări sociale;
  e) stabilirea şi plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, a ajutorului social, a alocaţiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor handicapate şi a altor forme de protecţie socială prevăzute de lege;
  f) restituirea de către persoanele fizice şi juridice care folosesc personal salariat a sumelor acordate de organul de asigurare cu titlu de pensii şi ajutoare sociale celor accidentaţi în munca;
  ---------------
  Lit. f^1) a art. 15 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.
  g) stabilirea şi acordarea despăgubirilor decurgând din condamnarea sau luarea unei măsuri preventive pe nedrept;
  h) adopţie, constatarea abandonului, ocrotirea minorilor, tutela, curatela, interdicţie judecătorească, asistenţa bolnavilor psihic periculosi, precum şi la exercitarea de către autoritatea tutelara a atribuţiilor ce îi revin;
  i) sancţionarea contravenientilor;
  j) protecţia consumatorilor, atunci când persoanele fizice şi asociaţiile pentru protecţia consumatorilor au calitatea de reclamant împotriva agenţilor economici care au prejudiciat drepturile şi interesele legitime ale consumatorilor;
  k) stabilirea drepturilor persoanelor fizice acţionare la societăţile comerciale agricole pe acţiuni;
  l) valorificarea drepturilor Societăţii Naţionale de Cruce Roşie;
  m) amenzile de orice fel;
  n) exercitarea drepturilor electorale;
  o) cauzele penale, inclusiv despăgubirile civile pentru daunele materiale şi morale decurgând din acestea;
  ------------
  Lit. o) a art. 15 a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.
  p) orice alte acţiuni, cereri sau acte de procedura pentru care se prevăd, prin legi speciale, scutiri de taxa judiciară de timbru;
  r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cererile accesorii şi incidente.
  --------------
  Lit. r) a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998.
  s) stabilirea şi acordarea despăgubirilor civile pentru pretinse încălcări ale drepturilor prevăzute la art. 2 şi 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, ratificată prin Legea nr. 30/1994
  , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, cu modificările ulterioare.
  --------------
  Lit. s) a art. 15 a fost introdusă de articolul unic din ORDONANŢA nr. 12 din 21 ianuarie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 98 din 28 ianuarie 2005.
  t) drepturile şi interesele legitime pretinse de foştii deţinuţi şi persecutaţi pentru motive politice în perioada regimului comunist din România.
  --------------
  Lit. t) a art. 15 a fost introdusă de articolul unic din LEGEA nr. 439 din 27 noiembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 973 din 5 decembrie 2006.


  Articolul 16

  Sunt scutite de plată taxei judiciare de timbru şi contestaţiile introduse la curtea de apel împotriva hotărârilor comisiilor constituite în temeiul art. 20 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică.


  Articolul 16^1

  Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile, acţiunile şi căile de atac formulate de către prefect sau primar pentru anularea actelor juridice făcute sau emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991
  , republicată, cu modificările ulterioare.
  ------------
  Art. 16^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.


  Articolul 17

  Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Senat, Camera Deputaţilor, Preşedinţia României, Guvernul României, Curtea Constituţională, Curtea de Conturi, Consiliul Legislativ, Avocatul Poporului, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, indiferent de calitatea procesuala a acestora, când au ca obiect venituri publice.
  ------------
  Art. 17 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 30 din 29 ianuarie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 29 ianuarie 1999.


  Articolul 17^1

  Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei, precum şi transcrierea titlurilor de proprietate sau, după caz, a contractelor de dobândire a apartamentelor din clădirile cu mai multe locuinţe, în vederea constituirii asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte.
  --------------
  Art. 17^1 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 112 din 5 iunie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998.


  Articolul 17^2

  Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru dizolvarea societăţilor comerciale şi a grupurilor de interes economic, formulate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
  ---------------
  Art. 17^2 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.


  Articolul 18

  (1) Determinarea cuantumului taxelor judiciare de timbru se face de către instanţa de judecată sau, după caz, de Ministerul Justiţiei.
  (2) Împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru se poate face cerere de reexaminare, la aceeaşi instanţă, în termen de 3 zile de la data la care s-a stabilit taxa sau de la data comunicării sumei datorate.
  (3) Cererea se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, fără citarea părţilor, prin încheiere irevocabilă.
  (4) În cazul admiterii integrale sau parţiale a cererii de reexaminare, taxa de timbru se restituie total ori, după caz, proporţional cu reducerea sumei contestate.
  ---------------
  Art. 18 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.


  Articolul 18^1

  În cazul taxelor datorate pentru cereri adresate Ministerului Justiţiei, soluţionarea cererii de reexaminare este de competenţa Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti.
  ---------------
  Art. 18^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.


  Articolul 19*)

  Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar, prin virament, sau în sistem on-line, în contul bugetului de stat, la unitatea Trezoreriei Statului în raza căreia debitorul îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal. Taxele judiciare de timbru pot fi plătite şi prin unităţi bancare în contul bugetului de stat, costurile operaţiunilor de transfer fiind în sarcina debitorului taxei.
  --------------
  Art. 19 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008. Aceasta modificare se aplică începând cu data de 1 martie 2009, conform alin. (1) al art. II din acelaşi act normativ.


  Articolul 20

  (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.
  (2) Dacă taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, în momentul înregistrării acţiunii sau cererii, ori dacă, în cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanţa va pune în vedere petentului sa achite suma datorată până la primul termen de judecată. În cazul când se micşorează valoarea pretenţiilor formulate în acţiune sau în cerere, după ce a fost înregistrată, taxa judiciară de timbru se percepe la valoarea iniţială, fără a se tine seama de reducerea ulterioară.
  (3) Neîndeplinirea obligaţiei de plată până la termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.
  (4) Dacă în momentul înregistrării sale acţiunea sau cererea a fost taxată corespunzător obiectului sau iniţial, dar a fost modificată ulterior, ea nu va putea fi anulată integral, ci va trebui soluţionată, în limitele în care taxa judiciară de timbru s-a plătit în mod legal.
  (5) În situaţia în care instanţa judecătorească investită cu soluţionarea unei cai de atac ordinare sau extraordinare constata ca în fazele procesuale anterioare taxa judiciară de timbru nu a fost plătită în cuantumul legal, va dispune obligarea părţii la plata taxelor judiciare de timbru aferente, dispozitivul hotărârii constituind titlu executoriu. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.
  ---------------
  Alin. (5) al art. 20 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 34 din 16 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 28 august 2001.


  Articolul 21

  (1) Persoanele fizice pot beneficia de scutiri, reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008
  privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008.
  (2) Instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii:
  a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;
  b) plata integrală a taxei, potrivit art. 20, nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate.
  (3) În mod excepţional, instanţa poate acorda persoanelor juridice reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, în alte cazuri în care apreciază, faţă de datele referitoare la situaţia economico-financiară a persoanei juridice, că plata taxei de timbru, la valoarea datorată, ar fi de natură să afecteze în mod semnificativ activitatea curentă a persoanei juridice.
  (4) Reducerea taxei de timbru poate fi acordată separat sau, după caz, împreună cu eşalonarea sau amânarea plăţii.
  --------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.


  Articolul 21^1

  (1) Pentru soluţionarea cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, instanţa poate solicita orice lămuriri şi dovezi părţii sau informaţii scrise autorităţilor competente.
  (2) Asupra cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei de timbru instanţa se pronunţă fără citare, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Încheierea se comunică solicitantului şi părţii adverse, dacă este cazul.
  (3) Împotriva încheierii cel interesat poate face cerere de reexaminare, în termen de 5 zile de la data comunicării încheierii.
  (4) Cererea de reexaminare se soluţionează în camera de consiliu de un alt complet, instanţa pronunţându-se prin încheiere irevocabilă.
  --------------
  Art. 21^1 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.


  Articolul 21^2

  (1) În cazul încuviinţării cererii de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru, prin încheiere se vor stabili, după caz, cota de reducere sau cuantumul redus al taxei, termenul sau termenele de plată şi cuantumul ratelor.
  (2) Eşalonarea plăţii taxelor judiciare se poate face pe parcursul a cel mult 2 ani.
  (3) În cazul eşalonării sau amânării, instanţa transmite hotărârea de încuviinţare, care constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei şi Finanţelor/organelor competente pentru urmărirea executării obligaţiei de plată ori, după caz, pentru punerea în executare a hotărârii privind plata taxei ori a părţii din taxa datorată, la termenele stabilite. În titlul executoriu se vor menţiona şi codul de identificare fiscală, domiciliul fiscal, precum şi orice alte date de identificare a debitorului. Executarea silită a hotărârii se va efectua prin organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Economiei şi Finanţelor în a căror rază teritorială îşi are sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.
  --------------
  Art. 21^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.


  Articolul 23

  (1) Sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, la cererea petiţionarului, în următoarele cazuri:
  -------------
  Partea introductivă a alin. (1) al art. 23 a fost modificată de RECTIFICAREA nr. 146 din 24 iulie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 23 octombrie 1997, prin înlocuirea sintagmei "următoarele cauze" cu sintagma "următoarele cazuri".
  a) când taxa plătită nu era datorată;
  b) când s-a plătit mai mult decât cuantumul legal;
  c) când acţiunea sau cererea rămâne fără obiect în cursul procesului, ca urmare a unor dispoziţii legale;
  d) când, în procesul de divorţ, părţile au renunţat la judecata ori s-au împăcat;
  e) când contestaţia la executare a fost admisă, iar hotărârea a rămas irevocabilă.
  (2) În cazul prevăzut la lit. d), se restituie jumătate din taxa plătită, iar în cazul prevăzut la lit. e), taxa se restituie proporţional cu admiterea contestaţiei.
  (2^1) În cazul în care părţile se împacă înainte de prima zi de înfăţişare, suma achitată cu titlu de taxă judiciară de timbru se restituie în întregime, iar în cazul împăcării ulterior primei zile de înfăţişare, se restituie până la jumătate din suma achitată, proporţional cu actele procesuale neîndeplinite.
  --------------
  Alin. (2^1) al art. 23 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 212 din 4 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 12 decembrie 2008.
  (3) Dreptul de a solicita restituirea poate fi exercitat în termen de un an de la data naşterii sale.
  (4) Cererea de restituire se adresează instanţei judecătoreşti sau, după caz, parchetului la care s-a introdus acţiunea sau cererea.


  Articolul 24

  (1) Taxele judiciare de timbru plătite prin aplicarea şi anularea de timbre fiscale mobile nu se restituie.
  (2) De asemenea, nu se restituie taxele judiciare de timbru plătite pentru cereri şi acţiuni anulate ca insuficient timbrate.


  Articolul 25

  (1) Din sumele realizate din cheltuielile judiciare avansate de stat din bugetele aprobate Ministerului Justiţiei şi Ministerului Public pentru desfăşurarea proceselor penale, care sunt suportate de părţi sau de alţi participanţi la proces, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum şi din amenzile judiciare, un procent de 25% constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. Executarea silită a debitelor se efectuează de organele de executare ale unităţilor teritoriale subordonate Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul debitorul, potrivit legislaţiei privind executarea silită a creanţelor bugetare.
  (2) Din diferenţa de 75% din sumele prevăzute la alin. (1) se constituie un fond cu destinaţie specială pentru stimularea personalului din sistemul justiţiei, în contul nr. 119 01.07. "Fondul pentru stimularea personalului potrivit dispoziţiilor legale".
  (3) Repartizarea veniturilor pe beneficiar se face în baza unor norme interne aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
  (4) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.
  ---------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.


  Articolul 25^1

  În scopul colectării sumelor prevăzute la art. 25, se vor deschide pe seama Ministerului Justiţiei conturi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului nr. 50.32. "Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat". Lunar, Ministerul Justiţiei va vira în fondul cu destinaţie specială cota de 75% din totalul încasărilor.
  ---------------
  Art. 25^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 195 din 25 mai 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 26 mai 2004.


  Articolul 26

  (1) Sumele provenind din taxele judiciare de timbru, precum şi din impozitele încasate din onorariile avocaţilor, ale notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetele de venituri şi cheltuieli ale Ministerului Justiţiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, respectiv Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel:
  a) o cotă de 70% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei, din care 50% va fi folosită pentru finanţarea sistemului de ajutor public judiciar şi a sistemului de asistenţă juridică, iar 20% va avea ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente;
  b) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Superior al Magistraturii şi va fi folosită pentru asigurarea pregătirii profesionale a judecătorilor, procurorilor, personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi a personalului din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, prin Institutul Naţional al Magistraturii şi, respectiv, Şcoala Naţională de Grefieri, precum şi pentru cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente;
  c) o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi o cotă de 10% va fi cuprinsă în bugetul de venituri şi cheltuieli al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, având ca destinaţie cheltuieli de investiţii şi cheltuieli curente.
  (2) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie.
  -------------
  Art. 26 a fost modificat de pct. 1 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 20 iunie 2008.


  Articolul 27

  Ministerul Finanţelor va crea un cont bugetar separat pentru încasarea veniturilor prevăzute la art. 25 şi 26 din prezenta lege, pe care îl va comunică Ministerului Justiţiei, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Uniunii Avocaţilor din România, Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Casei de Economii şi Consemnaţiuni, precum şi tuturor băncilor.


  Articolul 28

  (1) Nivelul taxelor judiciare de timbru prevăzute de prezenta lege se actualizează, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei şi a Ministerului Economiei şi Finanţelor.
  -------------
  Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 2 al art. VI din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 11 iunie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 20 iunie 2008.
  (2) Pentru aplicarea prezentei legi, Ministerul Justiţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora norme metodologice în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 29

  Taxele judiciare de timbru, achitate sau transmise spre încasare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, rămân valabile în situaţia în care eliberarea actului sau prestarea serviciului taxabil are loc după această dată.


  Articolul 30

  (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.
  (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga:
  - art. 1 lit. a), art. 3 lit. a), b), c), f), h), i), j) şi k), art. 3 lit. e) şi g), art. 9, art. 12 şi 13 (numai în ce priveşte acţiunile şi cererile, inclusiv cele pentru exercitarea căilor de atac la instanţele judecătoreşti), precum şi art. 6 alin. 2 (modificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 4/1996) din Decretul nr. 199/1955 asupra taxelor de timbru;
  - art. 1-8 şi art. 14-16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi serviciilor prestate de acestea, cu modificările ulterioare;
  - art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990****);
  -------------
  Liniuţa a patra a alin. (2) al art. 30 a fost abrogată de alin. (2) al art. II din LEGEA nr. 203 din 19 aprilie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 22 mai 2002.
  - cap. I din anexa nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 10/1993 privind actualizarea, în funcţie de rata inflaţiei, a unor taxe stabilite în sume fixe pentru serviciile prestate în favoarea unor persoane fizice şi juridice, aprobată prin Legea nr. 102/1994;
  - art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995*) privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/1995;
  - art. 150 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
  - art. 5 lit. c) din Legea nr. 66/1996**) privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni;
  - art. 26 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 888/1996***) pentru aprobarea Statutului Casei de Economii şi Consemnaţiuni;
  - art. 69 alin. (2) din Legea locuinţei nr. 114/1996;
  - orice alte dispoziţii contrare.
  ---------------
  *) ORDONANŢA nr. 37/1995 a fost abrogată de art. 13 din ORDONANŢA nr. 12 din 29 ianuarie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 40 din 30 ianuarie 1998.
  **) LEGEA nr. 66 din 3 iulie 1996 a fost abrogată de art. 8 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 42 din 26 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 1 iunie 2005, cu excepţia dispoziţiilor art. 4, care rămân în vigoare până la data prevăzută la art. 4 alin. (1) din prezenta ordonanţă de urgenţă;
  ***) HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 888/1996 a fost abrogată de art. 2 din HOTĂRÂREA nr. 1.602 din 18 decembrie 2002 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 29 ianuarie 2003.
  ****) LEGEA nr. 29 din 7 noiembrie 2000 a fost abrogată de art. 31 din LEGEA nr. 554 din 2 decembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ANDREI IOAN CHILIMAN
  -----------