HOTĂRÂRE nr. 929 din 21 octombrie 2014
privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 28 octombrie 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Viceprim-ministru, ministrul culturii, interimar,
  --------------
  Hegedus Csilla,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale şi administraţiei publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Viceprim-ministru, ministrul agriculturii
  şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Remus Pricopie
  Ministrul delegat pentru învăţământ superior,
  cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
  Mihnea Cosmin Costoiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul economiei,
  Constantin Niţă
  Ministrul delegat pentru întreprinderi mici
  şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism,
  Florin Nicolae Jianu
  Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
  Attila Korodi
  Ministrul pentru societatea informaţională,
  Alexandru-Răzvan Cotovelea
  Ministrul muncii, familiei, protecţiei
  sociale şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 21 octombrie 2014.
  Nr. 929.


  Anexa

  STRATEGIE 21/10/2014