ORDIN nr. 65 din 10 iunie 2013
pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU TURISM - MINISTERUL ECONOMIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 iunie 2013  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare, precum şi prevederile art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Turism,
  preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Turism emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie publică, a licenţelor şi brevetelor de turism prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  ____________ Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.051/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licenţelor şi brevetelor de turism, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 şi 182 bis din 15 martie 2011.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele
  Autorităţii Naţionale pentru Turism,
  Răzvan Filipescu
  Bucureşti, 10 iunie 2013.
  Nr. 65.


  Anexă

  NORMA 10/06/2013