ORDIN nr. 401 din 14 martie 2017pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Comerciale EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA - S.A.
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR Nr. 147 din 2 martie 2017
  • MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE Nr. 401 din 14 martie 2017
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE Nr. 573 din 7 aprilie 2017
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 273 din 19 aprilie 2017
    ORDIN nr. 147 din 2 martie 2017