ORDIN nr. 202 din 9 februarie 2010
pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 99 din 12 februarie 2010  În baza prevederilor art. 4 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Normelor de organizare, funcţionare şi control vamal al activităţii de comercializare a mărfurilor în regim duty-free şi/sau duty-free diplomatic şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin, operatorii economici autorizaţi să desfăşoare activitatea de comercializare de mărfuri în regim duty-free vor lua măsuri în vederea lichidării stocurilor de băuturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase şi produse din tutun din magazinele duty-free autorizate, astfel încât la expirarea acestui termen să nu se mai comercializeze prin magazinele duty-free autorizate astfel de produse.
  (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru băuturi distilate, rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase şi produse din tutun se interzice transferul între magazinele duty-free aparţinând aceluiaşi operator economic.
  (3) Autoritatea Naţională a Vămilor va lua măsuri specifice de supraveghere vamală în vederea aplicării dispoziţiilor prezentului ordin.


  Articolul III

  Comercializarea altor produse decât cele din anexa nr. 6 - Lista cuprinzând mărfurile care pot fi comercializate în regim duty-free la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezentul ordin va fi sancţionată conform art. 9 din Ordonanţa de urgenţă nr. 104/2002 privind regimul vamal al mărfurilor comercializate în regim duty-free, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 9 februarie 2010.
  Nr. 202.


  Anexa
  (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 2.007/2008)
  LISTA
  cuprinzând mărfurile care pot fi comercializate în regim duty-free
  1. Accesorii pentru birou
  2. Apă minerală
  3. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto
  4. Aparatură de calcul de mici dimensiuni
  5. Articole de sport
  6. Articole de voiaj
  7. Articole din blană naturală
  8. Articole din piele naturală
  9. Articole din sticlă, cristal, porţelan, lemn, metal (exclusiv mobilă)
  10. Articole şi accesorii de îmbrăcăminte şi încălţăminte
  11. Articole optice
  12. Artizanat
  13. Băuturi răcoritoare
  14. Bere
  15. Bijuterii
  16. Cartele telefonice
  17. Casete video şi audio, baterii, compact-discuri, DVD-uri
  18. Cărţi, reviste, ziare
  19. Ceasuri, brăţări de ceasuri, brichete
  20. Instrumente muzicale
  21. Jucării
  22. Produse alimentare
  23. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum şi suporturile acestora
  24. Produse preparate de parfumerie sau de toaletă şi preparate cosmetice
  25. Programe software
  26. Săpunuri
  27. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe şi litografii
  28. Vinuri, vermuturi şi alte băuturi fermentate
  ------