HOTĂRÂRE nr. 1.879 din 21 decembrie 2006
pentru aprobarea Programului naţional de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 27 din 16 ianuarie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 1.856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiti poluanti atmosferici,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Programul naţional de reducere progresiva a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot, compuşi organici volatili şi amoniac, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ───────────────
  Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Bucureşti, 21 decembrie 2006.
  Nr. 1.879.


  Anexă

  PROGRAM 21/12/2006