HOTĂRÂRE nr. 14 din 20 septembrie 2011
privind completarea structurii şi componenţei Guvernului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 20 septembrie 2011  În temeiul prevederilor art. 85 alin. (3) din Constituţia României, republicată,
  Parlamentul României emite prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  La propunerea primului-ministru, se aprobă completarea structurii şi componenţei Guvernului, după cum urmează:
  I. Se înfiinţează Ministerul Afacerilor Europene.
  II. Se va numi domnul Leonard Orban în funcţia de membru al Guvernului, ministrul afacerilor europene.


  Articolul 2

  Nu fac obiectul modificării structurii şi componenţei Guvernului celelalte ministere şi ceilalţi membri ai Guvernului prevăzuţi în Hotărârea Parlamentului României nr. 39/2009 pentru acordarea încrederii Guvernului, cu modificările şi completările rezultate din aplicarea art. 85 alin. (2) din Constituţia României, republicată.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui României în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 85 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată.
  Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 20 septembrie 2011, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  Bucureşti, 20 septembrie 2011.
  Nr. 14.
  --------