ORDIN nr. 70 din 3 august 2006
pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 14 august 2006  În conformitate cu prevederile art. 1, 2 şi art. 7 alin. (3) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 514/2002, modificată şi completată prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,
  în baza prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,
  în şedinţa din data de 26 iulie 2006,
  Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare a hotărât emiterea următorului ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucţiunea nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.


  Articolul 2

  Instrucţiunea menţionată la art. 1 va intra în vigoare la data publicării acesteia şi a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi publicată în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).


  Articolul 3

  Direcţia generală autorizare reglementare, Secretariatul general şi directorul general executiv vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.
  Preşedintele Comisiei Naţionale
  a Valorilor Mobiliare,
  Gabriela Anghelache
  Bucureşti, 3 august 2006.
  Nr. 70.


  Anexă

  INSTRUCTIUNI 5 03/08/2006