ORDIN nr. 482 din 7 aprilie 2021privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni, cu maturități de 12 ani și 20 de ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes" și desemnarea administratorilor tranzacției
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 7 aprilie 2021
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor pct. 4.1. a), b)2, subpct. 10 și 11 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și al prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, cu modificările ulterioare,
  ministrul finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă contractarea de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes“, în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni, cu maturități de 12 ani și 20 de ani, împrumuturile fiind denumite în continuare „emisiune“. Suma finală, precum și toți ceilalți termeni și condiții financiare urmează să fie stabilite la momentul lansării emisiunii, în funcție de condițiile de piață.


  Articolul 2

  Emisiunea este administrată de către BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, HSBC Continental Europe, Raiffeisen Bank International AG, Société Générale și UniCredit Bank AG.


  Articolul 3

  Suma aferentă emisiunii se virează în contul de valută deschis pe numele Ministerului Finanțelor la Banca Națională a României și se utilizează pentru finanțarea deficitului bugetar, refinanțarea și rambursarea anticipată a datoriei publice guvernamentale, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare privind datoria publică.


  Articolul 4

  Plata serviciului datoriei publice aferentă emisiunii se asigură conform legislației în vigoare privind datoria publică.


  Articolul 5

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor,
  Alexandru Nazare

  București, 7 aprilie 2021.
  Nr. 482.
  ----