HOTĂRÂRE nr. 1.133 din 10 noiembrie 2010
privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 6 octombrie 2010 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 794 din 26 noiembrie 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 205/2006 privind ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, cu completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Washington la 6 octombrie 2010 şi la Bucureşti la 18 octombrie 2010 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la Bucureşti la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu completările ulterioare.
  ------------- Notă *) Traducere.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Ialomiţianu
  p. Ministrul justiţiei,
  Alina Mihaela Bica,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor Baconschi
  Bucureşti, 10 noiembrie 2010.
  Nr. 1.133.

  AMENDAMENT 18/10/2010