ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 45 din 10 iunie 2004
pentru modificarea alin. (2) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 15 iunie 2004  În vederea diminuării impactului social al concedierilor colective, determinate de restructurarea şi reorganizarea unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din sectorul feroviar şi necesităţii acordării măsurilor de protecţie socială persoanelor disponibilizate prin concedierile colective şi în anul 2004, similar cu cele acordate până la 30 septembrie 2003, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Persoanele disponibilizate prin concedieri colective până la data de 30 septembrie 2004 de la societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din sectorul feroviar, ca urmare a restructurării sau reorganizării, beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  --------------
  Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,
  Miron Tudor Mitrea
  Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
  Elena Dumitru
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 10 iunie 2004.
  Nr. 45.
  ----