ANEXE din 25 martie 2015nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 242 bis din 9 aprilie 2015

  Anexa nr. 1


  Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie/exploatație agricolă individuală/persoană fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere familială și entități cu personalitate juridică

  ROMÂNIA
  REGISTRUL AGRICOL
  2015-2019
  Județul .....................
  Localitatea ............................
  Localitatea componentă(satul)..............
  Cod SIRUTA │_││_││_││_││_││_│
  TIPUL │_│
  VOLUMUL │_│
  Date de identificare
  Poziția numărul   


  Gospodărie/Exploatație agricolă individuală/Persoană fizică autorizată/ Întreprindere individuală/Întreprindere familială
  Strada ................ Nr. ......
  Bl.... sc...... etaj ..... ap........
  Codul exploatației │_││_││_││_││_││_│
  Tipul exploatației (se bifează căsuța corespunzătoare; se acceptă o singură variantă de răspuns):

  a) Gospodărie/Exploatație agricolă individuală

  01

   

  b) Persoană fizică autorizată/ Întreprindere individuală/
  Întreprindere familială

   
  02

   
   

  Nr. unic de identificare ID: RO│_││_││_││_││_││_││_││_││_│
  Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF) │_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_│
  Domiciliul fiscal*1):
  Județul ..................................
  Localitatea ..............................
  COD SIRUTA │_││_││_││_││_││_│

  Anii

  Semnătura declarantului

  2015

   

  2016

   

  2017

   

  2018

   

  2019

   

  *1) Se completează pentru persoanele cu domiciliul fiscal în alte localități

  Entități cu personalitate juridică

  Denumirea entitate ...........................................

  Județul ......................................................

  Localitatea ...................... COD SIRUTA │_││_││_││_││_││_│

  Strada ................. nr. ..... bl. ..... sc. ....... etaj ..... ap. ....

  Reprezentantul legal al entității cu personalitate juridică care are teren
  în proprietate
  - Numele și prenumele: ................................................
  - Domiciliul stabil:
  - Județ ................................
  - Localitatea .......................... COD SIRUTA │_││_││_││_││_││_│
  - Strada ............. nr. ....... bl. ..... sc. ....... etaj ..... ap. ....

  Denumire subdiviziune entitate ..................... Sediul:

  - Județ ....................................
  - Localitatea ..............................

  Strada ............... nr. ....... bl. ..... sc. ....... etaj ..... ap. ....

  Codul exploatației │_││_││_││_││_││_│
  Nr. unic de identificare ID: RO│_││_││_││_││_││_││_││_│
  Cod de identificare fiscală (CÎF/CUÎ/CNP/NIF)
  │_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_││_│

  Tip exploatație (se bifează căsuța corespunzătoare; se acceptă o singură variantă de răspuns):

  a) regie autonomă

  03

   

  b) societate/asociație agricolă (Legea nr. 36/1991)

  04

   

  c) societate comercială cu capital majoritar privat
  (Legea nr. 31/1990)

  05

   

  d) societate comercială cu capital majoritar de stat
  (Legea nr. 31/1990)

  06

   

  e) institut/ stațiune de cercetare

  07

   

  f) unitate/ subdiviziune administrativ teritorială

  08

   

  g) alte instituții publice centrale sau locale

  09

   

  h) unitate cooperatistă

  10

   

  i) alte tipuri (asociație, fundație, așezământ religios,școală etc.)

  11

   

  Anii

  Semnătura declarantului

  2015

   

  2016

   

  2017

   

  2018

   

  2019

   


  Capitolul I: Componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică

  Numele și prenumele
  membrilor gospodăriei/
  exploatației agricole
  fără personalitate juridică

  Cod
  rând

  Cod
  numeric
  personal

  Legături de rudenie

  Mențiuni

  Denumire

  Cod*2)

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

   

  01

   

  Cap gospodărie/
  Cap exploatație
  agricolă fără
  personalitate
  juridică

  1

   

   

   

  02

   

   

   

   

   

   

  03

   

   

   

   

   

   

  04

   

   

   

   

   

   

  05

   

   

   

   

   

   

  06

   

   

   

   

   

   

  07

   

   

   

   

   

   

  08

   

   

   

   

   

   

  09

   

   

   

   

   

   

  10

   

   

   

   

   

   

  11

   

   

   

   

   

   

  12

   

   

   

   

   

   

  13

   

   

   

   

   

   

  14

   

   

   

   

   

  *2) Cod legătură de rudenie:
  - 1 = cap de gospodărie
  - 2 = soț/soție;
  - 3 = fiu/fiică;
  - 4 = alte rude;
  - 5 = neînrudit


  Capitolul II:

  a) Terenuri aflate în proprietate

  Categorii de folosință

  Cod
  rând

  Total

  2015

  Total

  2016

  Situate în:

  Situate în:

  locali-
  tatea
  de domi-
  ciliu/
  sediu

  alte
  locali-
  tăți

  locali-
  tatea
  de domi-
  ciliu/
  sediu

  alte
  locali-
  tăți

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Teren arabil (inclusiv sere și
  solarii)

  01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pășuni naturale

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fânețe naturale

  03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vii, pepiniere viticole și hameiști

  04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  din care: - vii pe rod

  05

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - hameiști (total)

  06

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Livezi de pomi, pepiniere pomicole,
  arbuști fructiferi

  07

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  din care: - livezi pe rod

  08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Grădini familiale

  09

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Teren agricol - total
  cod (01+02+03+04+07+09)

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Păduri și alte terenuri cu
  vegetație forestieră

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  din care: păduri

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drumuri și căi ferate

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Construcții

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Terenuri degradate și neproductive

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ape și bălți

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Teren neagricol total -
  cod (11+13+14+15+16)

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Suprafața totală - cod (10+17)

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Capitolul II:

  a) Terenuri aflate în proprietate - continuare -

  Categorii de folosință

  Cod
  rând

  Total

  2017

  Total

  2018

  Situate în:

  Situate în:

  locali-
  tatea
  de domi-
  ciliu/
  sediu

  alte
  locali-
  tăți

  locali-
  tatea
  de domi-
  ciliu/
  sediu

  alte
  locali-
  tăți

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Teren arabil (inclusiv sere și
  solarii)

  01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pășuni naturale

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fânețe naturale

  03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vii, pepiniere viticole și hameiști

  04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  din care: - vii pe rod

  05

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - hameiști (total)

  06

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Livezi de pomi, pepiniere pomicole,
  arbuști fructiferi

  07

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  din care: - livezi pe rod

  08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Grădini familiale

  09

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (Teren agricol - total
  cod (01+02+03+04+07+09)

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Păduri și alte terenuri cu
  vegetație forestieră

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  din care: păduri

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drumuri și căi ferate

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Construcții

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Terenuri degradate și neproductive

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ape și bălți

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Teren neagricol total -
  cod (11+13+14+15+16)

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Suprafața totală - cod (10+17)

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Capitolul II:

  a) Terenuri aflate în proprietate - continuare -

  Categorii de teren

  Cod
  rând

  2019

  Total

  Situate în:

  locali-
  tatea
  de domi-
  ciliu/
  sediu

  alte
  locali-
  tăți

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  13

  14

  15

  Teren arabil (inclusiv sere și
  solarii)

  01

   

   

   

   

   

   

  Pășuni naturale

  02

   

   

   

   

   

   

  Fânețe naturale

  03

   

   

   

   

   

   

  Vii, pepiniere viticole și hameiști

  04

   

   

   

   

   

   

  din care: - vii pe rod

  05

   

   

   

   

   

   

  - hameiști (total)

  06

   

   

   

   

   

   

  Livezi de pomi, pepiniere pomicole,
  arbuști fructiferi

  07

   

   

   

   

   

   

  din care: -livezi pe rod

  08

   

   

   

   

   

   

  Grădini familiale

  09

   

   

   

   

   

   

  (Teren agricol - total
  cod (01+02+03+04+07+09)

  10

   

   

   

   

   

   

  Păduri și alte terenuri cu
  vegetație forestieră

  11

   

   

   

   

   

   

  din care: păduri

  12

   

   

   

   

   

   

  Drumuri și căi ferate

  13

   

   

   

   

   

   

  Construcții

  14

   

   

   

   

   

   

  Terenuri degradate și neproductive

  15

   

   

   

   

   

   

  Ape și bălți

  16

   

   

   

   

   

   

  Teren neagricol total -
  cod (11+13+14+15+16)

  17

   

   

   

   

   

   

  Suprafața totală - cod (10+17)

  18

   

   

   

   

   

   

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate

  ANUL 2015

  Denumirea
  parcelei/
  tarlalei/
  solei

  Cod
  rând

  Suprafața

  Localizarea parcelei/tarla/solă

  Cate-
  goria
  de
  folo-
  sință

  Nr.
  bloc
  fizic

  Adresa/
  Mențiuni

  Titular
  drept
  propri-
  etate

  intravilan

  extravilan

  Nr. topografic
  al parcelei/
  tarlalei/solei
  sau denumirea
  locului, potrivit
  toponimiei/denumirii
  specifice zonei
  respective, astfel
  cum este cunoscută
  de localnici

  C.F.
  Nr.
  cadastral
  sau
  topografic
  și nr. de
  carte
  funciară,
  după caz.

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate -continuare-

  ANUL 2016

  Denumirea
  parcelei/
  tarlalei/
  solei

  Cod
  rând

  Suprafața

  Localizarea parcelei/tarla/solă

  Cate-
  goria
  de
  folo-
  sință

  Nr.
  bloc
  fizic

  Adresa/
  Mențiuni

  Titular
  drept
  propri-
  etate

  intravilan

  extravilan

  Nr. topografic
  al parcelei/
  tarlalei/solei
  sau denumirea
  locului, potrivit
  toponimiei/denumirii
  specifice zonei
  respective, astfel
  cum este cunoscută
  de localnici

  C.F.
  Nr.
  cadastral
  sau
  topografic
  și nr. de
  carte
  funciară,
  după caz.

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate -continuare-

  ANUL 2017

  Denumirea
  parcelei/
  tarlalei/
  solei

  Cod
  rând

  Suprafața

  Localizarea parcelei/tarla/solă

  Cate-
  goria
  de
  folo-
  sință

  Nr.
  bloc
  fizic

  Adresa/
  Mențiuni

  Titular
  drept
  propri-
  etate

  intravilan

  extravilan

  Nr. topografic
  al parcelei/
  tarlalei/solei
  sau denumirea
  locului, potrivit
  toponimiei/denumirii
  specifice zonei
  respective, astfel
  cum este cunoscută
  de localnici

  C.F.
  Nr.
  cadastral
  sau
  topografic
  și nr. de
  carte
  funciară,
  după caz.

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate -continuare-

  ANUL 2018

  Denumirea
  parcelei/
  tarlalei/
  solei

  Cod
  rând

  Suprafața

  Localizarea parcelei/tarla/solă

  Cate-
  goria
  de
  folo-
  sință

  Nr.
  bloc
  fizic

  Adresa/
  Mențiuni

  Titular
  drept
  propri-
  etate

  intravilan

  extravilan

  Nr. topografic
  al parcelei/
  tarlalei/solei
  sau denumirea
  locului, potrivit
  toponimiei/denumirii
  specifice zonei
  respective, astfel
  cum este cunoscută
  de localnici

  C.F.
  Nr.
  cadastral
  sau
  topografic
  și nr. de
  carte
  funciară,
  după caz.

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b) Identificarea pe parcele a terenurilor aflate în proprietate -continuare-

  ANUL 2019

  Denumirea
  parcelei/
  tarlalei/
  solei

  Cod
  rând

  Suprafața

  Localizarea parcelei/tarla/solă

  Cate-
  goria
  de
  folo-
  sință

  Nr.
  bloc
  fizic

  Adresa/
  Mențiuni

  Titular
  drept
  propri-
  etate

  intravilan

  extravilan

  Nr. topografic
  al parcelei/
  tarlalei/solei
  sau denumirea
  locului, potrivit
  toponimiei/denumirii
  specifice zonei
  respective, astfel
  cum este cunoscută
  de localnici

  C.F.
  Nr.
  cadastral
  sau
  topografic
  și nr. de
  carte
  funciară,
  după caz.

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Capitolul III: Modul de utilizare a suprafețelor agricole situate pe raza localității

  Specificare

  Cod
  rând

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Suprafața agricolă în proprietate =
  Capitolul II, punctul a) Terenuri
  aflate în proprietate, cod 10,
  coloanele 2,5,8,11,14.

  01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Suprafața agricolă primită
  (cod 03+ ... +08)

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a) în arendă

  03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b) în parte

  04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  c) cu titlu gratuit

  05

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  d) în concesiune

  06

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  e) în asociere

  07

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  f) sub alte forme

  08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Suprafața agricolă dată
  (cod 10+... + 15)

  09

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a) în arendă

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b) în parte

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  c) cu titlu gratuit

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  d) în concesiune

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  e) în asociere

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  f) sub alte forme

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  din rândul 09
  - la unități cu personalitate juridică

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Suprafața agricolă utilizată
  cod (01+02-09)

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Capitolul IV:


  a) Suprafața arabilă situată pe raza localității - culturi în câmp

  Cultura

  Cod
  rând

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Cereale pentru boabe - total
  (exclusiv sămânța) cod (02+...+19)

  01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Grâu comun de toamnă

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Grâu comun de primăvară

  03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Grâu dur de toamnă

  04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Grâu dur de primăvară

  05

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Secară de toamnă

  06

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Secară de primăvară

  07

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Orz

  08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Orzoaică de toamnă

  09

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Orzoaică de primăvară

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ovăz

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porumb boabe

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sorg pentru boabe

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Triticale de toamnă

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Triticale de primăvară

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Orez

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mei

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Hrișcă

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte cereale

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Leguminoase boabe - total
  (exclusiv sămânța) cod (21+..+26)

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mazăre boabe

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fasole boabe

  22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Linte

  23

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Bob

  24

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lupin

  25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte leguminoase boabe
  (năut, măzăriche etc.)

  26

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rădăcinoase - total cod (28+29+30)

  27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sfeclă de zahăr (exclusiv sămânță)

  28

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sfeclă furajeră (exclusiv sămânță)

  29

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte rădăcinoase furajere (morcovi
  furajeri, napi, etc.) (exclusiv
  sămânță)

  30

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cartofi - total (inclusiv sămânță)
  cod (32+33+34)

  31

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a) timpurii și semitimpurii

  32

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b) de vară

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  c) de toamnă

  34

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Plante textile - total (exclusiv
  sămânța) cod (36+37)

  35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  In pentru fibră

  36

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cânepă pentru fibră

  37

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Plante oleaginoase - total
  (exclusiv sămânța) cod (39+...+47)

  38

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Floarea soarelui

  39

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rapiță pentru ulei

  40

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Soia boabe

  41

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Muștar

  42

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  In pentru ulei

  43

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mac

  44

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ricin

  45

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Șofrănel

  46

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte plante oleaginoase

  47

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Plante pentru alte
  industrializări - total (exclusiv
  sămânța) cod (49+...+53)

  48

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tutun

  49

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sorg pentru mături

  50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Arahide

  51

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cicoare

  52

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte plante pentru alte
  industrializări

  53

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Plante medicinale, aromatice și
  condimente - total (exclusiv sămânța)
  cod (55+...+61)

  54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Coriandru

  55

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chimion

  56

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fenicul

  57

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Levănțică

  58

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mentă

  59

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anason

  60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte plante medicinale, aromatice
  și condimente

  61

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Legume în câmp - total
  (exclusiv sămânța) cod
  (63+...+73+75+...+92)

  62

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Conopidă și brocoli

  63

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Varză albă

  64

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Gulii și gulioare

  65

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte vărzoase (varză roșie, varză
  de Bruxelles, etc.)

  66

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Țelină frunze

  67

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Praz

  68

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Salată

  69

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Spanac

  70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte legume cultivate pentru frunze

  71

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tomate total

  72

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Castraveți total

  73

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  din care: cornișon

  74

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ardei total

  75

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vinete

  76

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dovleci

  77

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dovlecei

  78

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte legume cultivate pentru fruct

  79

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Morcovi

  80

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Usturoi

  81

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ceapă

  82

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sfeclă roșie

  83

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Țelină (rădăcină)

  84

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte legume rădăcinoase (albitură,
  hrean, ridichi de lună, ridichi negre,
  etc.)

  85

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mazăre păstăi

  86

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fasole păstăi

  87

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte legume păstăi

  88

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porumb zaharat

  89

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ciuperci cultivate

  90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pepeni verzi

  91

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pepeni galbeni

  92

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Plante de nutreț - total
  (exclusiv sămânța) cod (94+...98+174)

  93

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porumb verde furajer

  94

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte plante anuale pentru fân și
  masă verde

  95

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trifoi și amestec de plante furajere

  96

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lucernă

  97

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte plante furajere perene

  98

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Culturi energetice - total
  cod (100+...+104)

  99

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Salcie energetică

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Plop energetic

  101

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Miscanthus giganteus (iarba
  elefantului)

  102

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cynara cardunculus (anghinare)

  103

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte culturi energetice

  104

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Plante pentru producerea de semințe și
  seminceri, loturi semincere pentru
  comercializare -total cod (106+123+
  127+131+132+135+142+145+150+165)

  105

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a) Cereale pentru sămânță -total
  cod (107+...+122)

  106

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Grâu comun de toamnă

  107

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Grâu comun de primăvară

  108

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Grâu dur de toamnă

  109

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Grâu dur de primăvară

  110

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Secară de toamnă

  111

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Secară de primăvară

  112

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Orz

  113

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Orzoaică de toamnă

  114

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Orzoaică de primăvară

  115

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ovăz

  116

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porumb boabe

  117

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sorg pentru boabe

  118

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Triticale de toamnă

  119

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Triticale de primăvară

  120

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Orez

  121

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte cereale pentru sămânță
  (mei, hrișcă, etc.)

  122

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b) Leguminoase boabe pentru sămânță -
  total cod (124+125+126)

  123

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mazăre boabe

  124

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fasole boabe

  125

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte leguminoase boabe pentru sămânță
  (linte, bob, lupin, etc.)

  126

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  c) Rădăcinoase pentru sămânță - total
  cod (128+129+130)

  127

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sfeclă de zahăr

  128

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sfeclă furajeră

  129

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte rădăcinoase furajere pentru
  sămânță

  130

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  d) Cartofi pentru sămânță

  131

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  e) Plante textile pentru sămânță -
  total cod (133+134)

  132

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  In pentru fibră

  133

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cânepă pentru fibră

  134

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  f) Plante oleaginoase pentru sămânță -
  total cod (136+...+141)

  135

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Floarea soarelui

  136

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rapiță pentru ulei

  137

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Soia boabe

  138

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Muștar

  139

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  In pentru ulei

  140

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte plante oleaginoase pentru sămânță

  141

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  g) Plante pentru alte industrializări
  pentru sămânță - total cod (143+144)

  142

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tutun

  143

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sorg pentru mături

  144

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  h) Plante medicinale, aromatice și
  condimente pentru sămânță -
  total cod (146+147+148+149)

  145

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Coriandru

  146

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Chimion

  147

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fenicul

  148

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte plante medicinale, aromatice
  și condimente pentru sămânță

  149

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  i) Culturi horticole pentru
  sămânță - total cod (151+...+164)

  150

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tomate

  151

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ceapă sămânță

  152

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Arpagic

  153

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Usturoi

  154

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Varză

  155

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ardei

  156

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Castraveți

  157

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rădăcinoase

  158

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Mazăre păstăi

  159

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fasole păstăi

  160

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pepeni verzi

  161

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pepeni galbeni

  162

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte semințe horticole

  163

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Seminceri legumicoli (plante mamă)

  164

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  j) Plante de nutreț pentru sămânță
  - total cod (166+167+168)

  165

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Leguminoase perene

  166

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Graminee perene

  167

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Anuale și bianuale

  168

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Căpșunerii

  169

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Flori, plante ornamentale și
  dendrologice în câmp

  170

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Răsadnițe

  171

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Suprafața construită a serelor

  172

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Suprafața construită a solariilor

  173

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pajiști temporare artificiale
  (însămânțare pe teren arabil pentru
  mai puțin de 5 ani)

  174

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Câmpuri experimentale

  175

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte culturi în teren arabil

  176

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Total suprafață arabilă cultivată cod
  (01+20+27+31+35+38+48+54+62+93+
  99+105+169+170+171+172+173+175+176)

  177

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Teren necultivat d.c:

  178

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - teren necultivat în sere și solarii

  179

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ogoare

  180

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Total teren arabil cod (177+178+180)

  181

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Capitolul IV:

  a1) Culturi succesive în câmp, culturi intercalate, culturi modificate genetic pe raza localității

  Cultura

  Cod
  rând

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  ha

  ari

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Culturi succesive în câmp cod
  (02+...+09)

  01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - porumb boabe

  02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - porumb verde furajer

  03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - tomate

  04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - varză albă

  05

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - castraveți

  06

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - fasole verde

  07

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - alte plante anuale pentru fân și
  masă verde

  08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  - alte culturi succesive

  09

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Culturi intercalate - total
  Cod (11+12+16+...+22)

  10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fasole boabe

  11

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Cartofi total cod (13+14+15)

  12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  a) - timpurii și semitimpurii

  13

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  b) - de vară

  14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  c) - de toamnă

  15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Căpșuni

  16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pepeni verzi

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pepeni galbeni

  18

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Dovleci furajeri

  19

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Lucernă

  20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Trifoi

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte culturi intercalate

  22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Culturi modificate genetic cod (24+25)

  23

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Porumb

  24

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alte culturi modificate genetic

  25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Capitolul IV:

  b1) Suprafața cultivată în sere raza localității

  -metri pătrați-

  Cultura

  Cod
  rând

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Legume în sere - total exclusiv
  sămânță cod
  (02+03+...+09+11+...+16)

  01

   

   

   

   

   

  Varză albă

  02

   

   

   

   

   

  Varză roșie

  03

   

   

   

   

   

  Gulii și gulioare

  04

   

   

   

   

   

  Alte vărzoase

  05

   

   

   

   

   

  Salată verde

  06

   

   

   

   

   

  Spanac

  07

   

   

   

   

   

  Tomate

  08

   

   

   

   

   

  Castraveți

  09

   

   

   

   

   

  din care: cornișon

  10

   

   

   

   

   

  Ardei

  11

   

   

   

   

   

  Vinete

  12

   

   

   

   

   

  Ridichi de lună

  13

   

   

   

   

   

  Dovlecei

  14

   

   

   

   

   

  Alte legume

  15

   

   

   

   

   

  Ciuperci - în sere

  16

   

   

   

   

   

  Alte culturi în sere cod (18+...+22)

  17

   

   

   

   

   

  Căpșuni

  18

   

   

   

   

   

  Plante medicinale și aromatice

  19

   

   

   

   

   

  Flori, plante ornamentale și
  dendrologice

  20

   

   

   

   

   

  Răsaduri

  21

   

   

   

   

   

  Arbuști fructiferi

  22

   

   

   

   

   

  Suprafața utilizată în sere cod
  (01+17)

  23

   

   

   

   

   


  Capitolul IV:

  b2) Suprafața cultivată în solarii și alte spații protejate*1) pe raza localității

  -metri pătrați-

  Cultura

  Cod
  rând

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  A

  B

  1

  2

  3

  4

  5

  Legume în solarii - total exclusiv
  sămânță cod (02+03+...+09+11+...+16)

  01

   

   

   

   

   

  Varză albă

  02

   

   

   

   

   

  Varză roșie

  03

   

   

   

   

   

  Gulii și gulioare

  04

   

   

   

   

   

  Alte vărzoase

  05

   

   

   

   

   

  Salată verde

  06

   

   

   

   

   

  Spanac

  07

   

   

   

   

   

  Tomate

  08

   

   

   

   

   

  Castraveți

  09

   

   

   

   

   

  din care: cornișon

  10

   

   

   

   

   

  Ardei

  11

   

   

   

   

   

  Vinete

  12

   

   

   

   

   

  Ridichi de lună

  13

   

   

   

   

   

  Dovlecei

  14

   

   

   

   

   

  Alte legume

  15

   

   

   

   

   

  Ciuperci - în solarii

  16

   

   

   

   

   

  Alte culturi în solarii cod (18+..+22)

  17

   

   

   

   

   

  Căpșuni

  18

   

   

   

   

   

  Plante medicinale și aromatice

  19