HOTĂRÂRE nr. 1.815 din 28 octombrie 2004
pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.037 din 9 noiembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, poziţia nr. 164, cu următorul cuprins:
                 
    Nr. crt.ŢaraValutaCategoriile de diurnă I IIPlafoanele de cazare A B
    "164.San Marinoeuro3556150300"


  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul afacerilor externe,
  Mircea Geoană
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 octombrie 2004.
  Nr. 1.815.
  _________________