HOTĂRÂRE nr. 320 din 27 aprilie 2006 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor
(actualizată la data de 19 noiembrie 2015*)
EMITENT
 • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
 • ----------
  În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
  având în vedere prevederile art. 48, 49 şi ale art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 283/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 25 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 3

  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

  judecător Iulian Gîlcă

  Bucureşti, 27 aprilie 2006.
  Nr. 320.

  Anexă

  REGULAMENT 27/04/2006