ORDONANŢĂ nr. 11 din 7 august 2012
pentru modificarea art. II alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 8 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I poziţia 3 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul UNIC

  La articolul II alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 12 iunie 2012, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) cheltuielile de protocol şi cheltuielile cu deplasările în străinătate aferente proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, vizitelor oficiale, vizitelor de stat, precum şi acţiunilor externe privind reprezentarea şi promovarea intereselor României, aprobate de primul-ministru;".
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 7 august 2012.
  Nr. 11.
  -----