ORDIN nr. 1.097 din 29 iunie 2018pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 841 din 29 iunie 2018
  • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.097 din 29 iunie 2018
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 29 iunie 2018
    ORDIN nr. 841 din 29 iunie 2018