ORDIN nr. 2.526 din 31 iulie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național al Patrimoniului și a organigramei acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 692 din 25 august 2017
  În considerarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) și ale art. 18 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Identității Naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul culturii și identității naționale emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului culturii nr. 3.771/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național al Patrimoniului și a organigramei acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 6 octombrie 2016, se modifică după cum urmează:
  1. În anexa nr. 1, la articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

  Articolul 9
  (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 129, conform art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 593/2011 privind organizarea și funcționarea Institutului Național al Patrimoniului, cu modificările și completările ulterioare.

  2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul culturii și identității naționale,
  Lucian Romașcanu

  București, 31 iulie 2017.
  Nr. 2.526.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.771/2016)

  ----