HOTĂRÂRE nr. 820 din 4 august 2010
privind modificarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Inspecţia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 579 din 16 august 2010  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2), precum şi al art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică la poziţia MF nr. 35.283 conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Se aprobă transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 2, judeţul Vâlcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, din administrarea Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea în administrarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Inspecţia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea.


  Articolul 3

  Predarea-preluarea părţii de imobil ce se transmite potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.


  Articolul 4

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Mihai Constantin Şeitan
  Preşedintele Curţii de Conturi a României,
  Nicolae Văcăroiu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 4 august 2010.
  Nr. 820.


  Anexa 1
  DATE DE IDENTIFICARE
  a imobilelor care se înscriu în inventarul
  bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 7*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Baza legală Caracteristici tehnice ale imobilului
  Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 2, judeţul Vâlcea Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea Protocol nr. 3.316/644 din 9 decembrie 1993 încheiat între Societatea Comercială "Barreco" - S.A. - Râmnicu Vâlcea şi Curtea de Conturi a României - Camera Judeţeană de Conturi Vâlcea Contract de vânzare-cumpărare nr. 15/542 din 10/11 mai 1994 încheiat între Societatea Comercială "Barreco" S.A. - Râmnicu Vâlcea şi Curtea de Conturi a României - Camera Judeţeană de Conturi Vâlcea Spaţiul III: - Suprafaţă utilă parter = 46,50 mý - Suprafaţă utilă mezanin I = 245,30 mý - Suprafaţă utilă mezanin II = 100,30 mý Total suprafaţă utilă = 392,10 mý Teren: Suprafaţă teren = 64,30 mý


  Anexa 2
  IMOBILE
  la care se completează descrierea tehnică
  *Font 9*
  Numar M.F. Administrator Denu- mire Completare descriere tehnică Baza legală
  35.283 Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea Spaţii sediu Spaţiul I: - Suprafaţă construită desfăşurată = 381,97 mý - Teren: Suprafaţă teren = 23,07 mý Spaţiul II: - Suprafaţă construită = 511,51 mý - Suprafaţă utilă = 451,04 mý - Cotă indiviză teren = 80,90 mý Hotărârea Guvernului nr. 504/1994 Hotărârea Guvernului nr. 1.094/1995


  Anexa 3
  DATE DE IDENTIFICARE
  a phărţii de imobil, proprietate publică a statului,
  care se transmite din administrarea Curţii de Conturi
  a României - Camera de Conturi Vâlcea în administrarea
  Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale -
  Inspecţia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea
  *Font 8*
  Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite Persoana juridică la care se transmite Caracteristicile tehnice ale imobilului
  Municipiul Râmnicu Vâlcea, str. Regina Maria nr. 2, judeţul Vâlcea - cod 8.29.06 - nr. MF: 35.283 (parţial) Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi Vâlcea Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Inspecţia Muncii, pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea Spaţiul I: Suprafaţă construită desfăşurată = 299,41 mý Teren: Suprafaţă teren = 23,07 mý Spaţiul III: Suprafaţă utilă = 392,10 mý Teren: Suprafaţă teren = 64,30 mý

  -------