HOTĂRÎRE Nr. 1411 din 23 decembrie 1996
privind eliberarea din funcţia de prefect al judeţului Braşov
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 351 din 28 decembrie 1996  În temeiul dispoziţiilor art. 106 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Domnul Popa Alexandru se eliberează, la cerere, din funcţia de prefect al judeţului Braşov începând cu data de 23 decembrie 1996.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministru delegat pe lângă primul-ministru
  pentru coordonarea Secretariatului
  General al Guvernului şi a Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Remus Opris
  -----------------