HOTĂRÂRE nr. 796 din 2 decembrie 1997
privind aprobarea volumului maxim de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 1998
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 11 decembrie 1997  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă recoltarea în anul 1998 a unui volum maxim de masa lemnoasă pe picior de 15,20 milioane mc, din următoarele resurse:
  a) 14,20 milioane mc din pădurile proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţionala a Pădurilor;
  b) 0,50 milioane mc din pădurile proprietate privată;
  c) 0,50 milioane mc din păşunile împădurite, aliniamentele de arbori şi din pădurile sau terenurile cu vegetaţie forestieră administrate de persoane juridice, altele decât Regia Naţionala a Pădurilor.


  Articolul 2

  Volumul maxim de masa lemnoasă de 15,20 milioane mc, aprobat, potrivit art. 1, pentru recoltare în anul 1998, va avea următoarea destinaţie:
  a) 10,50 milioane mc pentru agenţii economici din exploatarea şi prelucrarea lemnului, inclusiv pentru aprovizionarea populaţiei din mediul urban;
  b) 0,70 milioane mc pentru Regia Naţionala a Pădurilor, din care se vor realiza aproximativ 120 mii mc cherestea pentru export, în vederea asigurării unei părţi din fondurile necesare accesibilizarii pădurilor;
  c) 4 milioane mc. pentru aprovizionarea populaţiei din mediul rural.


  Articolul 3

  Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va lua măsurile necesare în vederea aplicării prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apelor, pădurilor
  şi protecţiei mediului,
  Ion Oltean
  Ministru de stat, ministrul
  industriei şi comerţului,
  Calin Popescu-Tariceanu
  ------------