ORDIN nr. 2.550 din 31 iulie 2014
privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Fântână de apă sărată cu casă" din satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 782 din 28 octombrie 2014  Având în vedere Referatul nr. 357 din 6 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului "Fântână de apă sărată cu casă" din satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud,
  în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  (1) Se clasează monument istoric "Fântâna de apă sărată cu casă" din satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BN-II-m-B-21090.
  (2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul culturii,
  Kelemen Hunor
  Bucureşti, 31 iulie 2014.
  Nr. 2.550.


  Anexă

  Zona de protecţie "Fântână de apă sărată cu casă" din
  satul Mintiu, comuna Nimigea, judeţul Bistriţa-Năsăud
  Coordonatele punctelor de contur
  ┌────┬───────────────────────────────────────────────────┐
  │Nr. │ Coordonate stereo 70 │
  │crt.│ X Y │
  ├────┼─────────────────────────┬─────────────────────────┤
  │ A │ 451038.5531 │ 637330.6601 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ B │ 451109.9799 │ 637344.0866 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ C │ 451115.1549 │ 637475.8336 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ D │ 451011.0028 │ 637530.3771 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ E │ 450966.9276 │ 637519.0998 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ F │ 450958.0064 │ 637474.0898 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ G │ 450810.4269 │ 637491.4293 │
  ├────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤
  │ H │ 450790.9468 │ 637382.2469 │
  └────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘


  -------