HOTĂRÂRE nr. 707 din 7 iunie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 520 din 15 iunie 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 286 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulament de aplicare a Codului vamal al României, denumit în continuare Regulamentul vamal, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre se aplică începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.114/2001 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 735 din 19 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CALIN POPESCU TARICEANU
  Contrasemnează
  -------------
  p. Ministrul finatelor publice,
  Doina-Elena Dascalu,
  Ministrul economiei şi comerţului
  Codruţ Ioan Sereş
  Ministrul administraţiei şi internelor
  Vasile Blaga
  p. Ministrul integrării europene,
  Ştefan-Francisc Csutak,
  secretar de stat
  Bucureşti, 7 iunie 2006
  Nr. 707


  Anexă

  REGULAMENT 07/06/2006