ORDIN nr. 1.298 din 18 iulie 2018pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 10 august 2018
  Ținând cont de prevederile art. 5 alin. (4) din Acordul dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind micul trafic de frontieră, semnat la Kiev la 2 octombrie 2014, ratificat prin Legea nr. 172/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2015,
  având în vedere dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 174/2010 privind stabilirea formei și conținutului permiselor de mic trafic de frontieră, cu modificările și completările ulterioare,
  în considerarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),
  în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Procedura de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Departamentul Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, misiunea diplomatică și oficiile consulare ale României în Ucraina vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 583 din 23 martie 2015 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru străinii rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 9 aprilie 2015.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu

  București, 18 iulie 2018.
  Nr. 1.298.

  ANEXĂ

  PROCEDURA
  de eliberare a permiselor de mic trafic de frontieră, precum și de păstrare și prelucrare
  a datelor colectate în cursul eliberării permiselor de mic trafic de frontieră pentru
  străinii rezidenți în zona de frontieră a Ucrainei