ORDIN nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2009
  Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare,
  viceprim-ministrul, ministrul administrației și internelor, emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Ghidul carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,
  ministrul administrației
  și internelor,
  Dan Nica

  București, 28 aprilie 2009.
  Nr. 69.

  Anexă

  GHID
  carierei polițiștilor și cadrelor militare din Ministerul Administrației și Internelor