HOTĂRÂRE nr. 1.326 din 27 octombrie 2005
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, în vederea efectuării plăţilor reprezentând obligaţii de natură fiscală aferente anului 2005, rezultate din executarea contractului comercial de închiriere de licenţe, referitor la produsele Microsoft
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.019 din 17 noiembrie 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, cu suma de 5.150 mii lei (RON), la capitolul 51.01 "Autorităţi publice", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", în vederea efectuării plăţilor reprezentând obligaţii de natură fiscală aferente anului 2005, rezultate din executarea contractului comercial de închiriere de licenţe, referitor la produsele Microsoft, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.778/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licenţe, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educaţionale Microsoft.


  Articolul 2

  Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul delegat pentru coordonarea
  Secretariatului General al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 27 octombrie 2005.
  Nr. 1.326.
  ____________