LEGE nr. 135 din 26 aprilie 2004
pentru înfiinţarea comunei Bereni, judeţul Mureş, prin reorganizarea comunei Măgherani
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 390 din 3 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul 1

  (1) Se înfiinţează comuna Bereni, judeţul Mureş, având în componenţă satele Bereni, Bâra, Cându, Drojdii, Eremieni, Maia şi Mărculeni, prin reorganizarea comunei Măgherani.
  (2) Reşedinţa comunei Bereni se stabileşte în satul Bereni.


  Articolul 2

  (1) Comuna Măgherani, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, are în componenţă satele Măgherani, Şilea Nirajului şi Torba.
  (2) Reşedinţa comunei Măgherani este în satul Măgherani.


  Articolul 3

  (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor publice locale în comuna Bereni, judeţul Mureş, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect în condiţiile legii.
  (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Bereni.


  Articolul 4

  (1) Consiliul Judeţean Mureş şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Mureş şi Consiliul Local al Comunei Măgherani, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget al comunei Măgherani între comunele prevăzute la art. 1 şi 2.
  (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Bereni se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2004, pe ansamblul judeţului Mureş.
  (3) Bugetul comunei Bereni pe anul 2004 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Mureş.
  (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Măgherani şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar, al comunei Bereni.


  Articolul 5

  Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Măgherani, judeţul Mureş, funcţionează în componenţa avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 6

  Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.
  Această lege a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 75 alin. (1) şi (3) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 26 aprilie 2004.
  Nr. 135.
  _____________