HOTĂRÂRE nr. 130 din 16 martie 2017pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 17 martie 2017

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


  Articolul UNIC

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 906/2016 privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specifice aferente programului strategic de înzestrare "Corvetă multifuncţională", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 din 22 decembrie 2016, se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU

  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul apărării naţionale,
  Gabriel-Beniamin Leş

  Ministrul economiei,
  Mihai Tudose

  Ministrul finanţelor publice,
  Viorel Ştefan


  Bucureşti, 16 martie 2017.
  Nr. 130.

  ------