HOTĂRÂRE nr. 536 din 30 mai 2002
pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnistilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 4 iulie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 38 din Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, modificată şi completată prin Legea nr. 464/2001,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehnistilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre va intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 225/1996 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deţinerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, manuirea şi folosirea materiilor explozive utilizate în activităţile deţinătorilor şi autorizarea artificierilor pirotehnisti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 126 din 18 iunie 1996.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marian Sarbu
  p. Ministru de interne,
  Toma Zaharia,
  secretar de stat
  Ministrul apărării naţionale,
  Ioan Mircea Pascu
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu


  Anexă

  NORMA 30/05/2002