ORDIN nr. 1.142 din 3 octombrie 2013privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenți medicali generaliști
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 31 octombrie 2013
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției de asistență medicală și politici publice nr. E.N. 9.600/2013,
  având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. j) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă procedurile de practică pentru asistenți medicali generaliști prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 2

  Procedurile de practică pentru asistenți medicali generaliști, aprobate prin prezentul ordin, se actualizează anual.


  Articolul 3

  Direcția de asistență medicală și politici publice din cadrul Ministerului Sănătății, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile sanitare publice și private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Gheorghe-Eugen Nicolăescu

  București, 3 octombrie 2013.
  Nr. 1.142.

  ANEXĂ

  PROCEDURI DE PRACTICĂ
  pentru asistenții medicali generaliști