DECIZIE nr. 1 din 13 ianuarie 2020privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară
EMITENT
 • SENATUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 13 ianuarie 2020
  În temeiul dispozițiilor art. 66 alin. (2) și (3) și ale art. 115 alin. (5) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 84 din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările ulterioare,
  Președintele Senatului d e c i d e:

  ARTICOL UNIC

  Se convoacă Senatul în sesiune extraordinară, în data de 13 ianuarie 2020, ora 13,00. Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

  București, 13 ianuarie 2020.
  Nr. 1.

  ANEXĂ

  Proiectul ordinii de zi și proiectul programului de lucru al Senatului
  pentru sesiunea extraordinară din data de 13 ianuarie 2020
  - sesiune extraordinară -

  I. Proiectul ordinii de zi– Informare cu privire la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, înregistrat la Biroul permanent al Senatului, în data de 9 ianuarie a.c., și care urmează să fie avizat de comisiile permanente în termenele stabilite
  II. Proiectul programului de lucru
  Luni, 13 ianuarie 2020
  ora 13,00 Lucrări în plenul Senatului

  ----