LEGE nr. 55 din 16 martie 2006privind siguranța feroviară
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 10 aprilie 2006 Notă
  Reproducem prevederile art. 30 și 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1002 din 12 decembrie 2019:
  Articolul 30
  Dispoziții tranzitorii
  (1) Anexa nr. 5 la Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la data aplicării actelor de punere în aplicare prevăzute la art. 24 alin. (2) din Directiva 2016/798/UE.
  (2) Certificatele de siguranță eliberate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile până la data expirării lor.
  Articolul 32
  Abrogare
  (1) Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă, cu excepția anexei nr. 5 care se abrogă la data prevăzută la art. 30 alin. (1).
  (2) Ori de câte ori în alt act normativ se face trimitere la actul normativ prevăzut la alin. (1), trimiterea se va considera a fi făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta ordonanță de urgență.

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 1

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 2

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 3

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Capitolul II

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 4

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 4 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 5

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 5 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 6

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 6 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 7

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 8

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 9

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Capitolul III

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 10

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 10 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 11

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 11 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 12

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 12 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 13

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 13 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 14

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 14 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 15

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 15 din Capitolul III a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Capitolul IV

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 16

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 16 din Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 17

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 17 din Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 18

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 18 din Capitolul IV a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Capitolul V

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 19

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 19 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 20

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 20 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 21

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 21 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 22

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 22 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 23

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 23 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 24

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 24 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 25

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 25 din Capitolul V a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Capitolul VI

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Capitolul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 26

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 26 din Capitolul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 27

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 27 din Capitolul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 28

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 28 din Capitolul VI a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Capitolul VII

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 29

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 29 din Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 30

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 30 din Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 31

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 31 din Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 32

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 32 din Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Articolul 33

  Abrogat.

  (la 12-12-2019, Articolul 33 din Capitolul VII a fost abrogat de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )
  Abrogată.
  (la 12-12-2019, Mențiunea privind transpunerea legislației europene a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ADRIAN NĂSTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU

  București, 16 martie 2006.
  Nr. 55.

  Anexa nr. 1
  Abrogată.

  (la 12-12-2019, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Anexa nr. 2
  Abrogată.

  (la 12-12-2019, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Anexa nr. 3
  Abrogată.

  (la 12-12-2019, Anexa nr. 3 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Anexa nr. 4
  Abrogată.

  (la 12-12-2019, Anexa nr. 4 a fost abrogată de Alineatul (1), Articolul 32, Capitolul VI din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1002 din 12 decembrie 2019 )

  Anexa nr. 5

  CONȚINUTUL
  principal al raportului de investigare asupra
  accidentelor și incidentelor
  (1) Rezumat
  Rezumatul cuprinde o scurtă descriere a evenimentului, când și unde a avut loc, precum și consecințele sale. Acesta prezintă cauzele directe, precum și factorii care au contribuit la eveniment și cauzele subiacente stabilite de investigație. Sunt indicate principalele recomandări, precum și informații privind destinatarii acestora.
  (2) Fapte imediate ale evenimentului1. Evenimentul:– data, ora exactă și locul evenimentului;– descrierea evenimentelor și a locului accidentului, inclusiv eforturile serviciilor de salvare și de urgență;– decizia de a lansa o investigație, compoziția echipei de investigatori și desfășurarea investigației.2. Circumstanțele evenimentului:– personalul și contractanții implicați, alte părți și martori;– trenurile și compoziția lor, inclusiv numerele de înregistrare a articolelor de material rulant implicate;– descrierea infrastructurii și a sistemului de semnalizare - tipuri de șine, macazuri, anclanșare, semnale, protecția trenului;– mijloace de comunicare;– lucrări desfășurate la/sau în vecinătatea locului evenimentului;– declanșarea planului de urgență feroviar și lanțul său de evenimente;– declanșarea planului de urgență al serviciilor publice de salvare, al poliției și al serviciilor medicale și lanțul său de evenimente.3. Pierderi de vieți omenești, persoane rănite și pagube materiale:– călători și terțe persoane, personal, inclusiv contractanți;– încărcătură, bagaje și alte bunuri;– material rulant, infrastructură și mediu.4. Circumstanțe externe:– condiții meteorologice și referințe geografice.(3) Înregistrarea investigațiilor și anchetelor1. Rezumatul mărturiilor (sub rezerva protecției identității persoanelor):– personal feroviar, inclusiv contractanți;– alți martori.2. Sistemul de management al siguranței:– organizația-cadru și modul în care sunt date și aduse la îndeplinire ordinele;– cerințele de personal și modul de aplicare a acestora;– rutine pentru controale și audituri interne, precum și rezultatele acestora;– interfața dintre diferiții actori implicați în infrastructură.3. Norme și reglementări:– norme și reglementări comunitare și naționale relevante;– alte norme, precum normele de exploatare, instrucțiunile locale, cerințele de personal, prescripțiile de întreținere și standardele aplicabile.4. Funcționarea materialului rulant și a instalațiilor tehnice:– sistem de semnalizare și de control-comandă, inclusiv înregistrări din aparatele de înregistrare automată a datelor;– infrastructură;– echipamente de comunicații;– material rulant, inclusiv înregistrări din aparate automate de înregistrare a datelor.5. Documentația privind sistemul de operare:– măsuri luate de personal pentru controlarea traficului și semnalizare;– schimbul de mesaje verbale în legătură cu evenimentul, inclusiv documentație din înregistrări;– măsuri luate pentru protecția și salvgardarea locului evenimentului.6. Interfața om-mașină-organizație:– timp de lucru aplicat personalului implicat;– circumstanțe medicale și personale cu influență asupra evenimentului, inclusiv existența stresului fizic sau psihologic;– proiectarea echipamentului cu impact asupra interfeței om-mașină.7. Evenimente anterioare cu caracter similar(4) Analiză și concluzii1. Descriere finală a lanțului de evenimente:– stabilirea de concluzii privind evenimentul, pe baza faptelor stabilite la pct. (3).2. Discuție:– analiza faptelor stabilite la pct. (3) cu scopul de a trage concluzii cu privire la cauzele evenimentului și performanțele serviciilor de salvare.3. Concluzii:– cauze directe și imediate ale evenimentului, inclusiv factorii care au contribuit la eveniment legați de acțiunile întreprinse de persoane implicate sau starea materialului rulant ori a instalațiilor tehnice;– cauze subiacente referitoare la competențe, proceduri și întreținere;– cauze primare legate de condițiile cadrului de reglementare și aplicarea sistemului de management al siguranței.4. Observații suplimentare:– deficiențe și lacune constatate în cursul investigației, dar fără relevanță pentru concluziile asupra cauzelor.(5) Măsuri care au fost luate– Înregistrarea măsurilor deja luate sau adoptate drept consecință a evenimentului(6) Recomandări Notă
  Reproducem prevederile art. 30 și 32 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 73 din 6 decembrie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 1002 din 12 decembrie 2019:
  Articolul 30
  Dispoziții tranzitorii
  (1) Anexa nr. 5 la Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, cu modificările și completările ulterioare, se aplică până la data aplicării actelor de punere în aplicare prevăzute la art. 24 alin. (2) din Directiva 2016/798/UE.
  (2) Certificatele de siguranță eliberate de Autoritatea de Siguranță Feroviară Română până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență rămân valabile până la data expirării lor.
  Articolul 32
  Abrogare
  (1) Legea nr. 55/2006 privind siguranța feroviară, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 322 din 10 aprilie 2006, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă, cu excepția anexei nr. 5 care se abrogă la data prevăzută la art. 30 alin. (1).
  (2) Ori de câte ori în alt act normativ se face trimitere la actul normativ prevăzut la alin. (1), trimiterea se va considera a fi făcută la dispozițiile corespunzătoare din prezenta ordonanță de urgență.

  ------