HOTĂRÎRE nr. 746 din 24 octombrie 1991
privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 25 iunie 1992  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Valoarea de patrimoniu a terenurilor agricole aflate în proprietatea societăţilor comerciale agricole înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 15/1990 este cea prevăzută în anexa.


  Articolul 2

  Valoarea de patrimoniu a terenurilor societăţilor comerciale agricole cu capital de stat nu este supusă amortizarii şi nu se poate folosi în tranzacţiile privind vînzarea şi cumpărarea de terenuri.


  Articolul 3

  Capitalul social al societăţilor comerciale prevăzute la art. 1 se majorează cu valoarea de patrimoniu a terenurilor agricole aflate în proprietatea acestora, stabilită conform anexei.


  Articolul 4

  Persoanele care devin acţionari în temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991 au dreptul la un număr de acţiuni determinat în funcţie de valoarea medie a unui hectar de teren echivalent arabil. Aceasta se calculează prin împărţirea valorii totale de patrimoniu a terenurilor aflate în proprietatea societăţii comerciale la suprafaţa în echivalent arabil a acesteia.


  Articolul 5

  Anexa face parte integrantă din prezenta hotărîre.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN


  Anexa
  STABILIREA
  valorii de patrimoniu a terenurilor agricole
    Clasa de fertilitateVIVIIIIII
    Valoarea de patrimoniu a terenului arabil - lei/ha -70.000100.000170.000240.000300.000

  --------------