HOTĂRÂRE nr. 282 din 12 martie 2008
pentru completarea tabelului I din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 206 din 18 martie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Tabelul I subtitlul "Stupefiante" din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, se completează cu poziţia 17, care va avea următorul cuprins:
  "17. Oripavină".
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ─────────────────
  Ministrul internelor
  şi reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul sănătăţii publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Bucureşti, 12 martie 2008.
  Nr. 282.
  _________